Εκδήλωση: «Ψηφιοποίηση και Προβολή Αρχειακών Συλλογών της Κύπρου»

    Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Θέμιδος και Ιφιγένειας γωνία

    26 Φεβρουαρίου 2016        -Εκδήλωση: «Ψηφιοποίηση και Προβολή Αρχειακών Συλλογών της Κύπρου»

2016-02-26
Εκδήλωση: «Ψηφιοποίηση και Προβολή Αρχειακών Συλλογών της Κύπρου»
Εκδήλωση: «Ψηφιοποίηση και Προβολή Αρχειακών Συλλογών της Κύπρου»