Η αξία της ψηφιοποίησης για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς

    Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών

    22 Φεβρουαρίου 2016        -Η αξία της ψηφιοποίησης για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς

2016-02-22
Η αξία της ψηφιοποίησης για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Η αξία της ψηφιοποίησης για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς