Διαχείριση Άγχους για Φοιτητές – Ψυχοθεραπευτική Στήριξη και Διευκολύνσεις στους Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ

    Αίθουσα 1 (1ος όροφος), Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία

    28 Ιανουαρίου 2016        - 

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης της ΥΣΦΜ του ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Dr. Yiota Demetriou-The Dancing Queen Foundation διοργανώνει την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου και ώρα 18.30 στο κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος και Αίθουσα 1 (1ος όροφος) εκδήλωση με θέμα Διαχείριση Άγχους για Φοιτητές – Ψυχοθεραπευτική Στήριξη και Διευκολύνσεις στους Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ
 
Εισηγητές: Δρ. Δήμητρα Διορίτου και Δρ. Φωτεινή Οικονομίδου Κράνου

Διαχείριση Άγχους για Φοιτητές – Ψυχοθεραπευτική Στήριξη και Διευκολύνσεις στους Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ

 

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης της ΥΣΦΜ του ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Dr. Yiota Demetriou-The Dancing Queen Foundation διοργανώνει την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου και ώρα 18.30 στο κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος και Αίθουσα 1 (1ος όροφος) εκδήλωση με θέμα Διαχείριση Άγχους για Φοιτητές – Ψυχοθεραπευτική Στήριξη και Διευκολύνσεις στους Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ
 
Εισηγητές: Δρ. Δήμητρα Διορίτου και Δρ. Φωτεινή Οικονομίδου Κράνου
2016-01-28
Διαχείριση Άγχους για Φοιτητές – Ψυχοθεραπευτική Στήριξη και Διευκολύνσεις στους Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ
Διαχείριση Άγχους για Φοιτητές – Ψυχοθεραπευτική Στήριξη και Διευκολύνσεις στους Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ