Ημερίδα με θέμα "Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά στην Κύπρο"

    Κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος, Αμφιθέατρο 1

    26 Σεπτεμβρίου 2018       15:30 - 20:30Στο πλαίσιο του Έργου AGROLABS: « AgroFood Innovation Clusters» διεξάγεται Ημερίδα στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος, Αμφιθέατρο 1, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία, Λεμεσός).

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων/συμμετοχών, απαιτείται έγκαιρη Εγγραφή/Δήλωση συμμετοχής (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, φορέας, email) στο Εmail: a.chrysargyris@cut.ac.cy

Επιπλέον πληροφορίες στο τηλ: 25002280 (Νίκος Τζωρτζάκης)

Ημερίδα με θέμα "Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά στην Κύπρο"

Στο πλαίσιο του Έργου AGROLABS: « AgroFood Innovation Clusters» διεξάγεται Ημερίδα στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος, Αμφιθέατρο 1, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία, Λεμεσός).

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων/συμμετοχών, απαιτείται έγκαιρη Εγγραφή/Δήλωση συμμετοχής (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, φορέας, email) στο Εmail: a.chrysargyris@cut.ac.cy

Επιπλέον πληροφορίες στο τηλ: 25002280 (Νίκος Τζωρτζάκης)

2018-09-26T15:30
Ημερίδα με θέμα "Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά στην Κύπρο"
Ημερίδα με θέμα "Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά στην Κύπρο"
15:30