Ο Κυπριακός Παραδοσιακός Χορός – Επιτόπιες έρευνες

    Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους

    15 Ιουνίου 2018       19:30 -Ο Κυπριακός Παραδοσιακός Χορός – Επιτόπιες έρευνες

Πρόσκληση

2018-06-15T19:30
Ο Κυπριακός Παραδοσιακός Χορός – Επιτόπιες έρευνες
Ο Κυπριακός Παραδοσιακός Χορός – Επιτόπιες έρευνες
19:30