Ετήσια έκθεση τελειόφοιτων CUT OUT 2018

    Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης και Τεχνολογίας (ΕΑΤ), Εργαστήριο Φωτογραφίας (Blue Pearl) και Υπόγειο της Πλατείας Ηρώων

    01 Ιουνίου 2018       19:00 - 23:00Ετήσια έκθεση τελειόφοιτων CUT OUT 2018

Πρόσκληση

2018-06-01T19:00
Ετήσια έκθεση τελειόφοιτων CUT OUT 2018
Ετήσια έκθεση τελειόφοιτων CUT OUT 2018
19:00