Επιστημονικό Καφενείο: Πολιτιστικός Πλούτος και Ψηφιακή Αρχαιολογία στην Κύπρο

    Μάλλον Γλυκύς Παραδοσιακό Καφενείο

    24 Μαΐου 2018       18:30 -Επιστημονικό Καφενείο: Πολιτιστικός Πλούτος και Ψηφιακή Αρχαιολογία στην Κύπρο

Πρόσκληση

2018-05-24T18:30
Επιστημονικό Καφενείο: Πολιτιστικός Πλούτος και Ψηφιακή Αρχαιολογία στην Κύπρο
Επιστημονικό Καφενείο: Πολιτιστικός Πλούτος και Ψηφιακή Αρχαιολογία στην Κύπρο
18:30