Είμαστε "δεδομένα"; Ταυτότητα, δημοσιογραφία, δημοκρατία στην εποχή των μεγάλων δεδομένων

    Αίθουσα Συγκλήτου, Κτήριο Πρυτανείας

    22 Μαΐου 2018       11:00 - 15:00Είμαστε "δεδομένα"; Ταυτότητα, δημοσιογραφία, δημοκρατία στην εποχή των μεγάλων δεδομένων

Πρόσκληση

2018-05-22T11:00
Είμαστε "δεδομένα"; Ταυτότητα, δημοσιογραφία, δημοκρατία στην εποχή των μεγάλων δεδομένων
Είμαστε "δεδομένα"; Ταυτότητα, δημοσιογραφία, δημοκρατία στην εποχή των μεγάλων δεδομένων
11:00