Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε νοσηλευτές και φοιτητές νοσηλευτικής

    Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Αίθουσα 6, 2ος όροφος

    24 Μαΐου 2018        -Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε νοσηλευτές και φοιτητές νοσηλευτικής

Πρόσκληση

2018-05-24
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε νοσηλευτές και φοιτητές νοσηλευτικής
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε νοσηλευτές και φοιτητές νοσηλευτικής