Αειφορική καλλιέργεια αμπέλου σε Κύπρο και Ευρώπη

    Αμφιθέατρο 1 Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    03 Μαΐου 2018       10:00 - 17;30Ημερίδα στην αμπελοκαλλιέργεια υπό τη σκιά της Κλιματικής Αλλαγής

Στο πλαίσιο του Έργου VITISMART: «Toward a sustainable viticulture: Improved grapevine productivity and tolerance to abiotic and biotic stresses by combining resistant cultivars and beneficial microorganisms»

Διεξάγεται ημερίδα στις 3 Μαΐου 2018, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος, Αμφιθέατρο 1, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία, Λεμεσός).

Πρόγραμμα της εκδήλωσης

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων/συμμετοχών, απαιτείται Εγγραφή/Δήλωση συμμετοχής (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, φορέας, email) στο Εmail: a.chrysargyris@cut.ac.cy

Επιπλέον πληροφορίες στο τηλ: 25002280 (Νίκος Τζωρτζάκης)

Πρόσκληση 

Αειφορική καλλιέργεια αμπέλου σε Κύπρο και Ευρώπη

Ημερίδα στην αμπελοκαλλιέργεια υπό τη σκιά της Κλιματικής Αλλαγής

Στο πλαίσιο του Έργου VITISMART: «Toward a sustainable viticulture: Improved grapevine productivity and tolerance to abiotic and biotic stresses by combining resistant cultivars and beneficial microorganisms»

Διεξάγεται ημερίδα στις 3 Μαΐου 2018, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος, Αμφιθέατρο 1, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία, Λεμεσός).

Πρόγραμμα της εκδήλωσης

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων/συμμετοχών, απαιτείται Εγγραφή/Δήλωση συμμετοχής (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, φορέας, email) στο Εmail: a.chrysargyris@cut.ac.cy

Επιπλέον πληροφορίες στο τηλ: 25002280 (Νίκος Τζωρτζάκης)

Πρόσκληση 

2018-05-03T10:00
Αειφορική καλλιέργεια αμπέλου σε Κύπρο και Ευρώπη
Αειφορική καλλιέργεια αμπέλου σε Κύπρο και Ευρώπη
10:00