Μόνο 40 μέρες μέχρι την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)

    Αμφιθέατρο 1 Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    18 Απριλίου 2018       18:00 - 20:00Μόνο 40 μέρες μέχρι την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)

Πρόσκληση 

2018-04-18T18:00
Μόνο 40 μέρες μέχρι την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)
Μόνο 40 μέρες μέχρι την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)
18:00