«Από τη γραφή και τη φωτογραφία, στην αναπαραγωγή συνεχών δεδομένων, εικόνων και εντυπώσεων. Ο δημοσιογράφος και η δημοσιογραφία σήμερα»

    Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης

    29 Μαρτίου 2018       09:30 -«Από τη γραφή και τη φωτογραφία, στην αναπαραγωγή συνεχών δεδομένων, εικόνων και εντυπώσεων. Ο δημοσιογράφος και η δημοσιογραφία σήμερα»

2018-03-29T09:30
«Από τη γραφή και τη φωτογραφία, στην αναπαραγωγή συνεχών δεδομένων, εικόνων και εντυπώσεων. Ο δημοσιογράφος και η δημοσιογραφία σήμερα»
«Από τη γραφή και τη φωτογραφία, στην αναπαραγωγή συνεχών δεδομένων, εικόνων και εντυπώσεων. Ο δημοσιογράφος και η δημοσιογραφία σήμερα»
09:30