IXN Header Logo Aritcle

CUT IXN: Collaborate, Innovate, Pioneer.

Σχετικά με το ΙΧΝ

Για πρώτη φορά κατά το Φθινοπωρινό εξάμηνο του 2021, φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχαν στο πρόγραμμα Industry Exchange Network (IXN), που ανέπτυξε και διαχειρίζεται το University College London (UCL). To πλαίσιο εκμάθησης IXN, που καθιερώθηκε από τους καθηγητές Dean Mohamedally και Graham Roberts (UCL) έχει εγκριθεί ως βέλτιστη πρακτική από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου (https://www.ucl.ac.uk/computer-science/collaborate/ucl-industry-exchange-network-ucl-ixn)

Το IXN παρέχει μια αμφίδρομη ευκαιρία σε φοιτητές πανεπιστημίου και συνεργάτες από την βιομηχανία, να συνεργαστούν σε πραγματικά έργα που έχουν ανατεθεί από τοπικούς και διεθνείς συνεργάτες από τη βιομηχανία.

Το CUT έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την UCL με στόχο την εφαρμογή του μοντέλου UCL Industry Exchange Network (IXN) στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του (https://www.cut.ac.cy/news/article/?languageId=1&contentId=443150).

Οφέλη για τους φοιτητές

Το πρόγραμμα IXN επιτρέπει στους φοιτητές να εργάζονται για την λύση πραγματικών προβλημάτων, αποκτώντας διεπιστημονική σε διάφορες σχετικές περιοχές, ενισχύοντας τις μελλοντικές προοπτικές απασχολησιμότητάς τους, όντας καλύτερα προετοιμασμένοι για την επαγγελματική τους καριέρα.

Οφέλη για τις συνεργάτιδες εταιρείες/οργανισμούς

Το πρόγραμμα IXN επιτρέπει στους ΙΧΝ συνεργάτες από τη βιομηχανία να δουν τις ιδέες τους να εξελίσσονται σε λειτουργικές ιδέες (proofs-of-concept) με ελάχιστο ρίσκο, χωρίς να απαιτείται η συμβολή εσωτερικών πόρων. Οι συνεργάτες IXN έχουν την ευκαιρία να καινοτομήσουν και να επωφεληθούν από τις νέες ιδέες και προσεγγίσεις των φοιτητών, ως απάντηση στις επιχειρηματικές τους προκλήσεις.

Πως λειτουργούν τα έργα IXN

Ο IXN υπεύθυνος από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αναλαμβάνει να ενημερώσει πιθανούς IXN συνεργάτες από την τοπική και διεθνή βιομηχανία σχετικά με τις ευκαιρίες συνεργασίας στο πλαίσιο του IXN και οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί υποβάλλουν τις προτάσεις έργων τους, περίπου 4-6 μήνες πριν από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Ταυτόχρονα, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους (motivation tracking), οι φοιτητές εντάσσονται σε ομάδες (4 άτομα), για να συν-εργαστούν σε αυτά τα έργα.

Η κάθε συνεργαζόμενη εταιρεία/οργανισμός πρέπει να έχει αναθέσει σε κάποιο να είναι ο «τεχνικός μέντορας» για κάθε ομάδα φοιτητών, έτσι ώστε να υποστηρίζει συχνά τους φοιτητές και να επισκοπεί τα παραδοτέα του έργου, μαζί με τον καθηγητή από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Kύκλος IXN 2021

Ο κύκλος ΙΧΝ 2021 στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2021, οι 3ο-ετείς φοιτητές στο τμήμα Πολυμέσων & Γραφικών Τεχνών (MGA) της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο ΤΕΠΑΚ (https://www.cut.ac.cy/faculties/aac/mga) συνεργάστηκαν με το τμήμα Πληροφορικής του UCL, τη Microsoft, και την IBM UK, καθώς και με τις UiBS και SummerCliff που δραστηριοποιούνται στη Κύπρο. Όλοι οι IXN συνεργάτες ανάθεσαν διαφορετικά έργα σε συνολικά 8 ομάδες φοιτητών.

Τον κύκλο IXN 2021 διηύθυνε και επιμελήθηκε η Δρ. Αικατερίνη Μαύρη (https://www.cut.ac.cy/faculties/aac/mga/staff/special-teaching-staff/aekaterini.mavri)

Η Αικατερίνη Μαύρη είναι η συντονίστρια του προγράμματος CUT-IXN - Industry Exchange Network στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,  σε συνεργασία με το University College London (UCL). Είναι ανώτερη ερευνήτρια στο Cyprus Interaction Lab και μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

https://www.cut.ac.cy/faculties/aac/mga/staff/special-teaching-staff/aekaterini.mavri/#a
 

Έργα CUT IXN 2021

Project 1: UCL MotionInput v2.0 Proof of Concept website with Microsoft UK, for global users

Project 2: UCL MotionInput v2.0 Proof of Concept website with Microsoft UK, portal for web games in care homes 

Project 3: UCL IBM FISE Project Community Proof of Concept website with IBM UK

Project 4: UCL IBM FISE Project Care Homes Implementation for FISE Ecosystem Proof of Concept with IBM UK

Project 5: UIBS DOCS – Document Management Hub

Project 6: UIBS License – Licenses Management Hub

Project 7: Summerclif virtual office (clients’ portal)

Project 8: Summerclif virtual office (collaborators’ portal)

 

Project1

UCL MotionInput v2.0 Proof of Concept website with Microsoft, for global users

Brief:

COVID-19 has made it increasingly important for the general population to keep active at home and maintain its wellbeing. The key idea behind this project is to "use the tech and tools you have already" and "keep active", providing touchless interactive interfaces to existing Windows software and games through the use of a standard webcam.

A CUT team was required to set up a web front-end platform for MotionInput.com which offers various help guides, lists of games with playtests (feedback forms), and Windows 10 applications that have been tested (table of data, embedded YouTube videos), that can be accessed and used to illustrate to users how to make the most of motion-based interactions. The website should allow users to browse through help guides of different gesture categories and select & show instructions for different interactions that are needed for playing or using the games/applications. The instruction guides will make use of videos on youtube.  

 

Project 2

UCL MotionInput v2.0 Proof of Concept website with Microsoft, portal for web games in care home settings

Brief:

UCL MotionInput v2.0 with Microsoft will enable users to play games while standing up and to control them with their wrists (similar to EyeToy for Playstation and Kinect for Xbox), by simply using their TV and a laptop. A number of online games, predominantly 2D board games, would be suitable for users in care homes and in schools. Cut Teams are required to design a web portal that considers these users’ navigation needs, and enables them to access various games using the MotionInput software as a browser controller. This web portal will serve as a browser ecosystem for this type of users.

Based on the size and diversity of the content (categories & subcategories: games, applications, gestures), teams are required to pay special attention to the design of the information architecture through effective content structuring (within and across pages), as well as to the GUI which is meant to present, categorize, and guide the user to navigate and consume this content in an intuitive manner.

 

Project 3

UCL IBM FISE Project Community Proof of Concept Website 

The Franklin Immersive Social Engagement (FISE) experiments project

 

 

Brief:

​​The implementation of self-isolation and social distancing measures by governments during the Covid 19 pandemic has escalated the spread of loneliness across the population. Loneliness is now a major risk factor with implications for personal, economic and societal well-being. The key idea behind this project is to help reduce this risk factor for those of any age who feel isolated, through social integration, communication, collaboration and engagement opportunities (connect, play, talk) by making use of existing open-source technologies and real-world service APIs.

A Cut team was required to set up a new IBM product website that needs to be created using the IBM design kit for care home providers to access the FISE software solutions. The website’s purpose is to primarily inform about FISE, offer help on the technology, like installation guidance through written and video instruction, lists of the various games and services provided, feedback forms for use-tested products, and an e-commerce page for purchasing assets.

https://www.ucl.ac.uk/computer-science/news/2021/jul/ibm-ixn-and-ucl-computer-science-investigate-open-source-immersive-social-engagement 

 

Project 4

UCL IBM FISE Project Care Homes Implementation for FISE Ecosystem

The Franklin Immersive Social Engagement (FISE) experiments project Proof of Concept

 

 

Brief:

​​Cut teams are required to set up a web platform which hosts three interconnected apps that aim to reduce social isolation. The apps are: a) “UCL Ask-KITA”, an open-source and federated voice assistant framework, b) “FISE Lounge”, an open-sourced video conferencing web app for the socially isolated and elderly, and c) “FISE Concierge”, a voice-enabled Android app concierge making public web services more accessible and available to less technologically savvy users. All three need to be integrated into a platform which aims to inform and clarify the information structure and capabilities of the apps, since each one hosts their own set of sections and services. This web platform will be running in a browser, on an Intel NUC computer (which you will simulate on laptops).

Teams are required to pay attention to the design of the information architecture through effective content structuring (within and across pages), as well as to the GUI, which is meant to present, categorize, and guide the user to navigate and consume the 3 apps in an intuitive manner.

 

Project 5

UIBS DOCS – Document Management Hub

 

 

Brief:

​UIBS provides digital transformation and business technology solutions, cloud and managed services for various industry sectors. CUT teams are required to create a new dedicated portal for hosting UIBS services’ documentation and learning materials for its clients and technology professionals. UIBS has been sharing instructions, end-user manuals, software functionality and scenario solutions, screenshots, videos and product release notes in many different platforms including email. However, all of these documents are spread across a number of different environments, making it hard for users to navigate, search and locate and use them effectively,

The goal is to consolidate, re-organize, present, and archive all this content in one unified website portal - that will act as a dashboard for all of these materials, presenting excellent information architecture qualities (layout, order or importance, proximity, segmentation of areas), as well as effective search capabilities in a user-friendly manner.

http://www.uibs.net 

 

Project 6

UIBS License – Licenses Management Hub

 

 

Brief:

​Cut teams are requested to design a new ‘Products and Licensing’ secure page (password-protected) that displays relevant and customized information for each purchaser of UIBS products, as a secure admin portal. The key parameters needed for licensing purposes are the Product name, logo, the licensing Status (i.e. renewed, paid, etc.), Edition, Version, activation date, expiration date, renewal date etc. 

This secure website should present key visual icons to communicate the status of the product’s licensing state at a glance in a dashboard-style home page. The website will also host key information, visuals, and guidance videos for each product, its latest release notes, and a special section for legal terms and conditions.

Finally, the website will offer a renewal payment (communicated to the user based on visual cues) leading the user to the marketplace for purchasing assets through credit card payments.

 

Project 7

Summerclif virtual office (clients’ portal)

 

 

Brief:

Summercliff is a fully integrated advertising agency delivering the full spectrum of creative services including online and offline strategy. 

Remote working has become essential these days. A tool for the internal communication and management of a team would be essential for thriving businesses of the future.

For this project, a virtual office environment prototype design will be created by the CUT teams. This project will only be created in terms of the design interface (no back-end functionality is required).

Users – colleagues & clients - will have the ability to log in and depending on their role they will be able to create a profile, upload their photo and work details, create a list of projects and subprojects & descriptions, assign/edit the time consumed on a specific project, track their work time (total, remaining etc.), talk to each other & collaborate on a project - if needed with each other. The project list should assign information such as the progress status, deadline, team members, upload and download files, and write notes.

Project 8

Summerclif virtual office (collaborators’ portal)

 

 

Brief:

For this project, a virtual office environment prototype design will be created by the CUT teams. This project will only be created in terms of the design interface (no back-end functionality is required).

Users – colleagues - will have the ability to log in, create a profile such as upload their photo and work details, create a list of projects and subprojects & descriptions, assign/edit the time consumed on a specific project, track their work time (total, remaining etc.), talk to each other & collaborate on a project - if needed with each other. The project list should assign information such as the progress status, deadline, team members, upload and download files, and write notes.