Φοιτητικές εστίες/Επίδομα Ενοικίου - Μοριοδότηση αιτήσεων που υποβλήθηκαν από νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου (2023-24)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου (άτομα που θα φοιτήσουν από το Σεπτέμβρη του 2023), για διαμονή στις φοιτητικές εστίες (αφορά φοιτητές/τριες στη Λεμεσό) ή επίδομα ενοικίου (αφορά φοιτητές/τριες στη Λεμεσό και στην Πάφο) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο μοριοδότησης.

Υποβλήθηκαν συνολικά 145 αιτήσεις από νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες προπτυχιακού επιπέδου. Αριθμός 121 αιτήσεων ήταν ολοκληρωμένες και μοριοδοτήθηκαν. Αριθμός 24 αιτήσεων κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Τα άτομα με ελλιπή αίτηση θα έχουν την ευκαρία να αποστείλουν τα όποια διακιολογητικά εκκρεμούν ώστε η άιτησή τους να γίνει  ολοκληρωμένη, εντός της περιόδου υποβολής ενστάσεων που λήγει την Τετάρτη, 9/8/2023 (12 μεσημέρι)

Άτομα που δεν μπόρεσαν για οποιοδήποτε λόγο να υποβάλουν αίτηση, μπορούν να αιτηθούν μόνο για επίδομα ενοικίου. Το επίδομα δίδεται σε φοιτητές/τριες πτυχίου που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 12 μόρια και καλύπτει 250 ευρώ/μήνα για 10 μήνες. Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ  Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου 2023 (2 μ.μ.), τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου 2023.

Προσοχή

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του/της αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι την Τετάρτη, 9/8/2023 (12 μεσημέρι), με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25002380. 

Δικαιούχοι/ες εστίας ή επιδόματος ενοικίου

  • Για φοιτητές/τριες που θα φοιτούν στη Λεμεσό:

Οι δικαιούχοι/ες δωματίου εστίας θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2023. Άτομα που δεν θα πάρουν δωμάτιο, είτε επειδή θα έχουν εξαντληθεί είτε διότι το προτιμούν, εφόσον συγκεντρώνουν 12 μόρια και άνω, είναι δικαιούχα επιδόματος ενοικίου.

  • Για φοιτητές/τριες που θα φοιτούν στην Πάφο:

Άτομα που θα συγκεντρώνουν 12 μόρια και άνω, με βάση την ανακοίνωση που θα γίνει την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023, είναι δικαιούχα επιδόματος ενοικίου

Για απορίες ή διευκρινίσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης , στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25002380

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου (άτομα που θα φοιτήσουν από το Σεπτέμβρη του 2023), για διαμονή στις φοιτητικές εστίες (αφορά φοιτητές/τριες στη Λεμεσό) ή επίδομα ενοικίου (αφορά φοιτητές/τριες στη Λεμεσό και στην Πάφο) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο μοριοδότησης.

Υποβλήθηκαν συνολικά 145 αιτήσεις από νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες προπτυχιακού επιπέδου. Αριθμός 121 αιτήσεων ήταν ολοκληρωμένες και μοριοδοτήθηκαν. Αριθμός 24 αιτήσεων κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Τα άτομα με ελλιπή αίτηση θα έχουν την ευκαρία να αποστείλουν τα όποια διακιολογητικά εκκρεμούν ώστε η άιτησή τους να γίνει  ολοκληρωμένη, εντός της περιόδου υποβολής ενστάσεων που λήγει την Τετάρτη, 9/8/2023 (12 μεσημέρι)

Άτομα που δεν μπόρεσαν για οποιοδήποτε λόγο να υποβάλουν αίτηση, μπορούν να αιτηθούν μόνο για επίδομα ενοικίου. Το επίδομα δίδεται σε φοιτητές/τριες πτυχίου που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 12 μόρια και καλύπτει 250 ευρώ/μήνα για 10 μήνες. Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ  Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου 2023 (2 μ.μ.), τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου 2023.

Προσοχή

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του/της αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι την Τετάρτη, 9/8/2023 (12 μεσημέρι), με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25002380. 

Δικαιούχοι/ες εστίας ή επιδόματος ενοικίου

  • Για φοιτητές/τριες που θα φοιτούν στη Λεμεσό:

Οι δικαιούχοι/ες δωματίου εστίας θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2023. Άτομα που δεν θα πάρουν δωμάτιο, είτε επειδή θα έχουν εξαντληθεί είτε διότι το προτιμούν, εφόσον συγκεντρώνουν 12 μόρια και άνω, είναι δικαιούχα επιδόματος ενοικίου.

  • Για φοιτητές/τριες που θα φοιτούν στην Πάφο:

Άτομα που θα συγκεντρώνουν 12 μόρια και άνω, με βάση την ανακοίνωση που θα γίνει την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023, είναι δικαιούχα επιδόματος ενοικίου

Για απορίες ή διευκρινίσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης , στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25002380