Πτυχίο Διοίκησης

Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση

Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση αποτελεί το μοναδικό αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών στη «Διοίκηση» από δημόσιο κυπριακό ή ελληνικό Πανεπιστήμιο, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης στην «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ή στη «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων». Η προσφορά των δύο αυτών κατευθύνσεων δεν είναι καθόλου τυχαία. Στηρίζεται σε έρευνες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ), οι οποίες καταδεικνύουν πως η «Διοίκηση Επιχειρήσεων» είναι το πλέον δημοφιλές επιστημονικό πεδίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο. Ανάμεσα στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου, δύο ειδικότητες της «Διοίκησης Επιχειρήσεων», η «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και η «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων», απολαμβάνουν ιδιαίτερα ευνοϊκών προβλέψεων ως μελλοντικοί τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση προσφέρεται μέσα από τη συνεργασία των δύο Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΔΙΟ): Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού και Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών. Το «Πτυχίο Διοίκησης» απονέμεται από τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Λόγω της διατμηματικής του φύσης, οι φοιτητές στη «Διοίκηση» απολαμβάνουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα από πολλαπλά επιστημονικά πεδία.

Απευθύνεται ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία έχουν αναπτύξει ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν οι σύγχρονοι επιχειρηματικοί οργανισμοί, πώς λαμβάνονται αποφάσεις επενδύσεων σε καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα και λύσεις, πώς μπορούν να ικανοποιηθούν υφιστάμενες και αναδυόμενες καταναλωτικές ανάγκες, πώς μπορούν να μετατραπούν οι σύγχρονες προκλήσεις σε ευκαιρίες, πώς να αναζητούν καλύτερες μεθόδους διοίκησης και αύξησης της επίδοσης των οργανισμών, πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σε πλήρη αρμονία με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και πώς λαμβάνονται αποφάσεις βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων ενέργειας.

Προοπτικές Φοιτητών με Κατεύθυνση στην «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Οι θεσμοί και η πολιτεία προσανατολίζονται προοδευτικά προς τη διαμόρφωση μιας «ζωντανής» και ακμάζουσας οικονομίας. Η σύγχρονη οικονομική μορφή θα στηρίζεται πλέον στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων που θα επιτρέπουν σε καινοτόμες ιδέες να αναπτύσσονται γρήγορα, να υλοποιούνται και να πετυχαίνουν. Αυτή η βαθμιαία μεταλλαγή έχει οδηγήσει σε σημαντικές αναδυόμενες ανάγκες για σύγχρονους «entrepreneurs». Παράλληλα, έχει φανερώσει την ελλιπή εγχώρια προσφορά προγραμμάτων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επικέντρωση στην «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου για την περίοδο 1999-2015, παρατηρείται δραστική μείωση κατά 26% στην απασχόληση επιχειρηματιών, οι οποίοι δεν κατείχαν πανεπιστημιακή μόρφωση. Σε αντίθεση, μονάχα ελάχιστη μείωση (1.2%) παρατηρείται για επιχειρηματίες που κατείχαν πανεπιστημιακή μόρφωση. Παράλληλα, στη σχετική μελέτη που διενήργησε η ΑΝΑΔ, διαφαίνεται μια σημαντική μέση ετήσια αύξηση κατά 5% στις ανάγκες απασχόλησης για διευθυντές μικρών επιχειρήσεων για την περίοδο 2010-2020.

Προοπτικές Φοιτητών με Κατεύθυνση στη «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων»

Μετά την ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, έχει διαμορφωθεί ένα νέο σκηνικό στην οικονομία και στην αγορά εργασίας, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Η βιομηχανία των υδρογονανθράκων είναι σε μεγάλο βαθμό διεθνής και η απασχόληση σε αυτήν θεωρείται ιδιαίτερα εξειδικευμένη, ώστε να δημιουργεί σημαντικές ανάγκες για εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα με τη μελέτη της ΑΝΑΔ, η οποία εκτιμά τις άμεσες ανάγκες για απασχόληση που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Κύπρο, επισημαίνονται σημαντικές προοπτικές για καινούρια απασχόληση διευθυντών και πτυχιούχων με ειδίκευση στη «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων», τόσο στα στάδια της επεξεργασίας, υγροποίησης και αποθήκευσης του φυσικού αερίου, όσο και σε παρεμφερείς, συμπληρωματικούς και υποστηρικτικούς τομείς. Διαπιστώνεται συνεπώς, η επιτακτική ανάγκη για αναβάθμιση και εξειδίκευση του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θα επιτρέψει την πληρέστερη αξιοποίηση των διαφαινόμενων προοπτικών ανάπτυξης της βιομηχανίας υδρογονανθράκων στην κυπριακή οικονομία.

Πρόσθετες Προοπτικές Φοιτητών που Αποκτούν το Πτυχίο στη Διοίκηση

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν απαλλαγή από αριθμό ενοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση επαγγελματικού τίτλου εγκεκριμένου λογιστή από το πρόγραμμα σπουδών «ACA» του Institute of Chartered Accountants in England and Wales ή από το πρόγραμμα σπουδών «ACCA» του Association of Chartered Certified Accountants.

Κάτοχοι του Πτυχίου στη Διοίκηση θα μπορούν να διεκδικήσουν οποιαδήποτε θέση εργασίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, εντός ή εκτός Κύπρου, στα επιστημονικά πεδία που καλύπτει το Πτυχίο, όπως η Λογιστική, η Χρηματοοικονομική, το Μάρκετινγκ, η Στρατηγική και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ανάμεσα σε άλλα. Επίσης, πετυχαίνοντας ψηλές βαθμολογίες στο Πτυχίο, θα μπορούν να διεκδικήσουν θέση για μεταπτυχιακές σπουδές στα καλύτερα διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια.

Στο τρίτο έτος των σπουδών τους, οι φοιτητές ίσως επιλεγούν να εργαστούν σε πραγματική επιχείρηση στα πλαίσια του τι ονομάζουμε «Πρακτική Άσκηση». Θα τους δοθεί έτσι η δυνατότητα να κατανοήσουν τις προκλήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Συχνά, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές που συμμετέχουν στην «Πρακτική Άσκηση» δέχονται προσφορά εργασίας από τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάστηκαν.

Πιστοποιήσεις

Το Πρόγραμμα έχει λάβει πιστοποιήσεις από τους παγκόσμιους φορείς πιστοποιημένων επαγγελματιών λογιστών όπως το ΙCAEW Chartered Accountant qualification (ACA) και το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν αυτόματη απαλλαγή-εξαίρεση από τις ακόλουθες ενότητες , με ελάχιστο βαθμός επιτυχίας στα μαθήματα (6/10)

 

ACA/ACCA accreditation

Bachelor in Management  / Πτυχίο Διοίκησης

Bachelor in Hotel & Tourism Management / Πτυχίο Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας

 

ACCA programme for

accreditation

TEPAK Equivalent

Minimum Pass Mark required for

all modules

1) Accountant in Business

On successfully completing the bachelor degree

 

2) Management Accounting

Management Accounting (ΗΤΜ 141)

Management Accounting II (CFS327)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

3) Financial Accounting

Principles in Financial Accounting (HTM 140)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

4) Corporate and Business Law

Business Law (HTM 202 / CFS 143)

Company Law (CFS 342)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

5) Performance Management

Management Accounting (HTM 141)

Management Accounting II (CFS 327)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

6) Taxation

Taxation (CFS428)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

7) Financial Reporting

Financial Accounting II (CFS 326)

Financial Accounting III (CFS 426)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

8) Audit and Assurance

Auditing (CFS 427)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

9) Financial Management

Finance I (CFS 221)

Finance II (CFS 222)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

 

ACA Credits

TEPAK Equivalent

Minimum Pass Mark required for all modules

ICAEW PAPER

Awarded based on passes in

 

1) Accounting

HTM 140 Principles Financial Accounting

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

2) Assurance

CFS 427 Auditing

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

3) Business, Technology and Finance

HTM 204 or MGT 100 Business Environment

HTM 260 Marketing Principles

CFS 222 Finance II

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

4) Law

HTM 202 Business Law

CFS 342 Company Law

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

5) Management Information

HTM 141 Management Accounting

CFS 327 Management Accounting II

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

6) Principles of Taxation

CFS 428 Taxation

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

7) Business Strategy and Technology

CFS 438 Corporate Strategy & Technology

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

8) Financial Management

CFS 221 Finance I

CFS 222 Finance II

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

 

 

Μαθήματα Εξαμήνων

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος στη Διοίκηση χρειάζεται να ολοκληρωθούν με επιτυχία τα ακόλουθα:

  1. Γενική εκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων: 25 μαθήματα τα οποία προσφέρονται από τα δύο Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
  2. Εξειδικευμένα μαθήματα κατεύθυνσης: για κάθε κατεύθυνση προσφέρονται οκτώ εξειδικευμένα μαθήματα
  3. Μαθήματα περιορισμένης επιλογής: αυτά είναι μαθήματα τα οποία προσφέρονται από οποιοδήποτε Τμήμα του ΤΕ.ΠΑ.Κ και επιτρέπουν στους φοιτητές να διευρύνουν το βασικό επιστημονικό πεδίο εκπαίδευσής τους. Ενδιαφέρουσες επιλογές μπορούν να γίνουν από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, ανάμεσα σε άλλα. Μπορεί να γίνει επιλογή μέχρι τεσσάρων τέτοιων μαθημάτων ή δύο μαθημάτων και επίσης να εκπονηθεί διπλωματική μελέτη ή τριών μαθημάτων αν ο/η φοιτητής/τρια επιλεγεί να συμμετάσχει στην πρακτική άσκηση κατά την περίοδο των καλοκαιρινών μηνών μεταξύ του 3ου και 4ου έτους σπουδών. Για πρακτική άσκηση και τη διπλωματική μελέτη είναι πρϋπόθεση ο φοιτητής θα έχει μέση σταθμικη βαθμολογία πάνω από 7.

Πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας: περιλαμβάνει τρία μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας επικεντρωμένα στις γλωσσικές απαιτήσεις του τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων.

 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η τυπική δομή του προγράμματος ανά εξάμηνο και έτος. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα μαθήματα κύριας κατεύθυνσης.

Πίνακας 1: Δομή προγράμματος σπουδών για την απόκτηση Πτυχίου στη Διοίκηση

*Προαπαιτούμενο μάθημα

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΜ

ΕΠΜ

LCE 129 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

4

LCE 130 Αγγλικά για τη Διοίκηση (*LCE 129)

4

HTM 140 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

6

HTM 141 Διοικητική Λογιστική (*HTM 140)

6

EXN 101 Οικονομικά Ι

6

HTM 180 / CFS 111 Στατιστική Ανάλυση

6

CFS 110 Μαθηματικές Μέθοδοι Ι

6

CFS 102 Οικονομικά ΙΙ

6

HTM 201 Επιχειρηματική Ηθική

6

MGT 100 Εισαγωγή στη Διοίκηση

6

Σύνολο

28

Σύνολο

28

ΕΠΜ (ECTS) ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ: 56

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

LCE 207 Αγγλικά για Επιχειρησιακή Επικοινωνία

4

HTM 202 Εταιρική Νομοθεσία

6

HTM 260 Αρχές Μάρκετινγκ

6

CFS 222 Χρηματοοικονομική ΙI (*CFS 221)

6

CFS 221 Χρηματοοικονομική Ι

6

CFS 141 Τεχνολογία Πληροφορίας για Επιχειρήσεις

6

CFS 203 Εμπόριο Ι

6

MGT 22Ο Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα

6

MGT 241 Επιχειρησιακή Διοίκηση

6

MGT 230 Εισαγωγή στη Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

6

Σύνολο

28

Σύνολο

30

ΕΠΜ (ECTS) ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ: 58

 

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

HTM 350 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

6

HTM 351 Οργανωσιακή Συμπεριφορά

6

HTM 361 Συμπεριφορά του καταναλωτή

6

MGT 302 Τεχνικές διαπραγμάτευσης και διαχείρισης διαφορών

6

HTM 370 Ηλεκτρονικό Εμπόριο

6

ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6

ΜΓΤ 380 Ποσοτικές Ερευνητικές Μέθοδοι (*CFS 111)

6

ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6

ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6

ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6

 

 

Σύνολο

36

Σύνολο

30

ΕΠΜ (ECTS) ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ: 66

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

HTM 462 Στρατηγικό Μάρκετινγκ (*HTM 260)

6

HTM 426 Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων

6

HTM 453 Ηγετικές Ικανότητες

6

MGT 402 Εταιρική Διακυβέρνηση

6

ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6

ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6

ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ΕΠΜ (ECTS) ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ: 60

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΜ (ECTS): 240

 

Πίνακας 2: Μαθήματα Κατεύθυνσης

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

ΕΠΜ

MGT 321 Διοίκηση της Καινοτομίας (*MGT 100)

6

MGT 322 Αρχές Νέων Επιχειρηματικών Μοντέλων

6

MGT 323 Αρχές Δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων

6

MGT 324 Χρηματοοικονομικά και Επιχειρηματικότητα

6

MGT 425 Αρχές Ανάπτυξης Νεοσύστατων και Μικρομεσαίων Εταιρειών

6

MGT 427 Διεθνής Επιχειρηματικότητα

6

MGA 495 Εισαγωγή στην Κοινωνική Σχεδίαση, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

6

 

 

Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

ΕΠΜ

MGT 331 Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον

6

MGT 332 Ενεργειακή Νομοθεσία

6

MGT 333 Οικονομικά Ενεργειακών Πόρων

6

MGT 334 Μάρκετινγκ Ενεργειακών Πόρων (*HTM 260)

6

MGT 435 Μεταφορά και Διανομή Ενεργειακών Πόρων

6

MGT 436 Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στη Βιομηχανία Ενέργειας

6

MGT 437 Ειδικά Θέματα στη Βιομηχανία Ενέργειας

6

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΙΣΙΟ 22 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

  1. Νέα Ελληνικά
  2. Μαθηματικά 

 

 

 

 

  • Οικονομικά ή
  • Λογιστική ή
  • Φυσική
  • Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. ή Γαλλικά ή Άλλη Ξένη Γλώσσα*
  • Πληροφορική

* Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά