Αμφίφιλα Δίκτυα Πολυμερών: Από τους Φακούς Επαφής στις Μπαταρίες Λιθίου

    ίθουσα Λευκωσία, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους

    27 Μαρτίου 2024       14:00 -Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε παρουσίαση με θέμα:

Αμφίφιλα Δίκτυα Πολυμερών: Από τους Φακούς Επαφής στις Μπαταρίες Λιθίου

Ομιλητής: Δρ Κώστας Πατρίκιος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περίληψη:

Τα αμφίφιλα δίκτυα πολυμερών (ΑΔΠ) αποτελούνται από χημικά διασταυρωμένα υδρόφιλα και υδρόφοβα τμήματα, και έτσι έχουν τη δυνατότητα να μικυλιοποιούνται όταν βρεθούν σε υδατικό περιβάλλον. Επομένως, τα υλικά αυτά συνιστούν μία ημι-στερεή μορφή τασιενεργών. Τα ΑΔΠ είναι υπό αξιολόγηση για διάφορες εφαρμογές στη βιοϊατρική και την τεχνολογία, με κύριο παράδειγμα στην τεχνολογία τη χρήση τους ως μήτρες για στερεούς πολυμερικούς ηλεκτρολύτες με εφαρμογή στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα πολυμερικά υλικά  έχουν μία σημαντική πραγματική εφαρμογή με ετήσια αγορά  10 δισεκατομμύρια Ευρώ. Η εφαρμογή αυτή είναι οι μαλακοί φακοί επαφής οι οποίοι είναι ουσιαστικά ΑΔΠ, στους οποίους τα προσεκτικά επιλεγμένα υδρόφιλα και υδρόφοβα τμήματα, καθώς επίσης και η αυτο-οργάνωσή τους, προσδίδουν στον φακό σημαντικές ιδιότητες όπως η μαλακότητά τους, η οξυγόνωση του ματιού, αλλά και η κίνησή τους πάνω στο μάτι, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση κατά τη χρήση τους.

Η ομιλία αυτή θα παρουσιάσει την πιο πρόσφατη έρευνά μας στα ΑΔΠ. Αυτή περιλαμβάνει τον σχηματισμό των ΑΔΠ από κατάλληλους πολυμερικούς δομικούς λίθους, αλλά και τον χαρακτηρισμό των κυριοτέρων φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους στο νερό, όπως είναι η διόγκωσή τους, η μικυλιοποίησή τους, οι μηχανικές τους ιδιότητες, αλλά και η αυτό-επιδιόρθωσή τους. Τέλος, θα παρουσιαστούν και μοριακές προσομοιώσεις που επίσης διερευνούν τη μικυλιοποίηση και τις μηχανικές ιδιότητες των ΑΔΠ.

Σύντομο βιογραφικό:

Ο Καθηγητής Κώστας Πατρίκιος είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Επιστήμης Πολυμερών στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου είναι Ακαδημαϊκό Μέλος από το 1998. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην παρασκευή και τον χαρακτηρισμό καλώς-ορισμένων υδατοσυμβατών πολυμερικών δικτύων με διάφορες λειτουργικότητες, όπως αμφιφιλικότητα, αμφολυτικότητα, αποικοδομησιμότητα, και, πιο πρόσφατα, αντιστρεψιμότητα μέσω χρήσης δυναμικών ομοιοπολικών διασταυρώσεων. Τα πιο πάνω καινοτόμα υλικά χαρακτηρίζονται ως προς τη διόγκωσή τους, την εσωτερική μικυλιοποίηση, τη μηχανική αντοχή, και την ικανότητα αυτοεπούλωσης, όλα σε υδατικό περιβάλλον. Ακόμα πιο πρόσφατα, γίνεται χρήση μοριακών προσομοιώσεων της μικυλιοποίησης και των μηχανικών ιδιοτήτων των αμφίφιλων δικτύων πολυμερών.

Ο κ. Πατρίκιος είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ, Δίπλωμα το 1988) και του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέττης (ΜΙΤ, Μάστερ το 1990, και Διδακτορικό το 1993).  Μετά από μεταδιδακτορική εργασία στη σύνθεση πολυμερών στο Πανεπιστήμιο του Sussex (1994 – 1996), εργάστηκε ως Λέκτορας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Manchester (University of Manchester Institute of Science and Technology, UMIST, 1996 – 1997). Από το 2019, ο Καθ. Κ. Πατρίκιος είναι Πρόεδρος του Polymer Networks Group, ενός διεθνούς επιστημονικού οργανισμού που προωθεί την έρευνα στα πολυμερικά δίκτυα, και διοργανώνει διεθνή συνέδρια κάθε δύο χρόνια.

Πληροφορίες:

τηλ. 25 002178

 

Αμφίφιλα Δίκτυα Πολυμερών: Από τους Φακούς Επαφής στις Μπαταρίες Λιθίου

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε παρουσίαση με θέμα:

Αμφίφιλα Δίκτυα Πολυμερών: Από τους Φακούς Επαφής στις Μπαταρίες Λιθίου

Ομιλητής: Δρ Κώστας Πατρίκιος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περίληψη:

Τα αμφίφιλα δίκτυα πολυμερών (ΑΔΠ) αποτελούνται από χημικά διασταυρωμένα υδρόφιλα και υδρόφοβα τμήματα, και έτσι έχουν τη δυνατότητα να μικυλιοποιούνται όταν βρεθούν σε υδατικό περιβάλλον. Επομένως, τα υλικά αυτά συνιστούν μία ημι-στερεή μορφή τασιενεργών. Τα ΑΔΠ είναι υπό αξιολόγηση για διάφορες εφαρμογές στη βιοϊατρική και την τεχνολογία, με κύριο παράδειγμα στην τεχνολογία τη χρήση τους ως μήτρες για στερεούς πολυμερικούς ηλεκτρολύτες με εφαρμογή στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα πολυμερικά υλικά  έχουν μία σημαντική πραγματική εφαρμογή με ετήσια αγορά  10 δισεκατομμύρια Ευρώ. Η εφαρμογή αυτή είναι οι μαλακοί φακοί επαφής οι οποίοι είναι ουσιαστικά ΑΔΠ, στους οποίους τα προσεκτικά επιλεγμένα υδρόφιλα και υδρόφοβα τμήματα, καθώς επίσης και η αυτο-οργάνωσή τους, προσδίδουν στον φακό σημαντικές ιδιότητες όπως η μαλακότητά τους, η οξυγόνωση του ματιού, αλλά και η κίνησή τους πάνω στο μάτι, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση κατά τη χρήση τους.

Η ομιλία αυτή θα παρουσιάσει την πιο πρόσφατη έρευνά μας στα ΑΔΠ. Αυτή περιλαμβάνει τον σχηματισμό των ΑΔΠ από κατάλληλους πολυμερικούς δομικούς λίθους, αλλά και τον χαρακτηρισμό των κυριοτέρων φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους στο νερό, όπως είναι η διόγκωσή τους, η μικυλιοποίησή τους, οι μηχανικές τους ιδιότητες, αλλά και η αυτό-επιδιόρθωσή τους. Τέλος, θα παρουσιαστούν και μοριακές προσομοιώσεις που επίσης διερευνούν τη μικυλιοποίηση και τις μηχανικές ιδιότητες των ΑΔΠ.

Σύντομο βιογραφικό:

Ο Καθηγητής Κώστας Πατρίκιος είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Επιστήμης Πολυμερών στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου είναι Ακαδημαϊκό Μέλος από το 1998. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην παρασκευή και τον χαρακτηρισμό καλώς-ορισμένων υδατοσυμβατών πολυμερικών δικτύων με διάφορες λειτουργικότητες, όπως αμφιφιλικότητα, αμφολυτικότητα, αποικοδομησιμότητα, και, πιο πρόσφατα, αντιστρεψιμότητα μέσω χρήσης δυναμικών ομοιοπολικών διασταυρώσεων. Τα πιο πάνω καινοτόμα υλικά χαρακτηρίζονται ως προς τη διόγκωσή τους, την εσωτερική μικυλιοποίηση, τη μηχανική αντοχή, και την ικανότητα αυτοεπούλωσης, όλα σε υδατικό περιβάλλον. Ακόμα πιο πρόσφατα, γίνεται χρήση μοριακών προσομοιώσεων της μικυλιοποίησης και των μηχανικών ιδιοτήτων των αμφίφιλων δικτύων πολυμερών.

Ο κ. Πατρίκιος είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ, Δίπλωμα το 1988) και του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέττης (ΜΙΤ, Μάστερ το 1990, και Διδακτορικό το 1993).  Μετά από μεταδιδακτορική εργασία στη σύνθεση πολυμερών στο Πανεπιστήμιο του Sussex (1994 – 1996), εργάστηκε ως Λέκτορας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Manchester (University of Manchester Institute of Science and Technology, UMIST, 1996 – 1997). Από το 2019, ο Καθ. Κ. Πατρίκιος είναι Πρόεδρος του Polymer Networks Group, ενός διεθνούς επιστημονικού οργανισμού που προωθεί την έρευνα στα πολυμερικά δίκτυα, και διοργανώνει διεθνή συνέδρια κάθε δύο χρόνια.

Πληροφορίες:

τηλ. 25 002178

 

2024-03-27T14:00
Αμφίφιλα Δίκτυα Πολυμερών: Από τους Φακούς Επαφής στις Μπαταρίες Λιθίου
Αμφίφιλα Δίκτυα Πολυμερών: Από τους Φακούς Επαφής στις Μπαταρίες Λιθίου
14:00