Ζητήματα γλώσσας και φύλου: η χρήση της συμπεριληπτικής γλώσσας

    Online Event

    26 Μαΐου 2022       8.45 - 10.30Η Συγκλητική Επιτροπή Ισότητας του ΤΕΠΑΚ σας προσκαλεί σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Ζητήματα γλώσσας και φύλου: η χρήση της συμπεριληπτικής γλώσσας»

Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι η χρήση της σεξιστικής γλώσσας αποτελεί επιμέρους έκφανση του σεξισμού και ότι σε αυτόν ενυπάρχει υποτίμηση των ατόμων βάσει του φύλου τους, στην παρούσα ανακοίνωση γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί και να περιγραφεί το φαινόμενο και να αναδειχθούν τα προβλήματα, γλωσσικά και άλλα που ανακύπτουν στη διαδικασία χρήσης συμπεριληπτικής γλώσσας. Γίνονται ακόμα πρακτικές εισηγήσεις για τη χρήση της γλώσσας με τρόπο ώστε να οδηγεί στην εξάλειψη του φαινομένου της συγκεκριμένης μορφής ρατσισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην ορολογία που χρησιμοποιείται εντός Πανεπιστημίου, σε έγγραφα, στην αναφορά σε ιδιότητες ή αξιώματα κ.ο.κ.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τον ∆ρα Γιώργο Β. Γεωργίου.

Σύνδεσμος παρακολούθησης:

https://us02web.zoom.us/j/89666012052?pwd=JtifyQXOe2t8cjHmuy2iCBH8kuudVX.1

Πρόσκληση

Ζητήματα γλώσσας και φύλου: η χρήση της συμπεριληπτικής γλώσσας

Η Συγκλητική Επιτροπή Ισότητας του ΤΕΠΑΚ σας προσκαλεί σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Ζητήματα γλώσσας και φύλου: η χρήση της συμπεριληπτικής γλώσσας»

Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι η χρήση της σεξιστικής γλώσσας αποτελεί επιμέρους έκφανση του σεξισμού και ότι σε αυτόν ενυπάρχει υποτίμηση των ατόμων βάσει του φύλου τους, στην παρούσα ανακοίνωση γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί και να περιγραφεί το φαινόμενο και να αναδειχθούν τα προβλήματα, γλωσσικά και άλλα που ανακύπτουν στη διαδικασία χρήσης συμπεριληπτικής γλώσσας. Γίνονται ακόμα πρακτικές εισηγήσεις για τη χρήση της γλώσσας με τρόπο ώστε να οδηγεί στην εξάλειψη του φαινομένου της συγκεκριμένης μορφής ρατσισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην ορολογία που χρησιμοποιείται εντός Πανεπιστημίου, σε έγγραφα, στην αναφορά σε ιδιότητες ή αξιώματα κ.ο.κ.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τον ∆ρα Γιώργο Β. Γεωργίου.

Σύνδεσμος παρακολούθησης:

https://us02web.zoom.us/j/89666012052?pwd=JtifyQXOe2t8cjHmuy2iCBH8kuudVX.1

Πρόσκληση

2022-05-26T8.45
Ζητήματα γλώσσας και φύλου: η χρήση της συμπεριληπτικής γλώσσας
Ζητήματα γλώσσας και φύλου: η χρήση της συμπεριληπτικής γλώσσας
8.45