Αυθεντικότητα αγροτικών προϊόντων: Oι τεχνολογικές καινοτομίες και το μέλλον της επιχειρηματικότητας

    Online Event-Zoom Meeting

    06 Μαΐου 2021       09:00 - 13:30Συνέδριο με τίτλο Αυθεντικότητα αγροτικών προϊόντων: Oι τεχνολογικές καινοτομίες και το μέλλον της επιχειρηματικότητας οργανώνεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 6 Μαΐου 2021 μεταξύ 09.30-13:00 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους όλοι οι εταίροι του έργου ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ INTERREG Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Γενικό Χημείο του Κράτους) καθώς και η εταιρεία MAP Innovation ως ανάδοχος της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για τη λειτουργία μονάδας υποστήριξης αγροτικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο και η οποία επίσης θα παρουσιαστεί.

Εγγραφές συμμετεχόντων: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEucuCtqjIpE9OPFxbcSs8NoCh84ocDkGHu

Πρόγραμμα συνεδρίου

9.30-9.40 Καλωσόρισμα
Δρ Δημήτρης Τσάλτας, Αναπληρωτής Καθηγητής Και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρο

9.40-10.00 Σύντομη παρουσίαση του έργου Αγροταυτότητα
Δρ Βασίλειος Τακαβάκογλου, Τεχνικός Σύμβουλος Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου

Μέρος Α
10.00-10.20 Πιστοποίηση αυθεντικότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων μέσω της ανάλυσης του μικροβιακού δακτυλικού τους αποτυπώματος
Δρ Δημήτρης Τσάλτας, Αναπληρωτής Καθηγητής Και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρο

10.20-10.40 Φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός της Αυθεντικότητας Tροφίμων και Ποτών για ενδυνάμωση της ταυτότητάς τους: περιπτωσιολογική μελέτη των προϊόντων της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου
Δρ. Ρεβέκκα Κοκκινόφτα, Ανώτερη Χημικός στο Γενικό Χημείο του Κράτους (υπεύθυνη του Τομέα Αυθεντικότητας Τροφίμων και Δικανικής Χημείας/ Τοξικολογίας) και Συνονίστρια Έρευνας

10.40-11.00 Γενετικές/ Γονιδιωματικές προσεγγίσεις για την ταυτοποίηση των ειδών, την εξακρίβωση της γνησιότητας και ιχνηλασιμότητας των τροφίμων, και την δημιουργία αξίας των προϊόντων.
Δρ Παναγιώτης Μαδέσης, ΕΠ. Καθηγητής Παν Θεσσαλίας, Συνεργαζόμενος καθ. ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

Διάλειμμα 11.00-11.20

Μέρος Β
11.20-11.40 Τα παραδοσιακά τρόφιμα στην μετά COVID νέα παγκόσμια οικονομία
Δρ Δημήτρης Σκάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις Τροφίμων, Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

11.40-12.00 Δημιουργία μονάδας υποστήριξης αγροτικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο
Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη, Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια, MAP Innovation Ltd

12.00-12.20 Ταυτοποίηση αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων στο Βόρειο Αιγαίο: Προϋποθέσεις και Προκλήσεις
Δρ Βασίλειος Τακαβάκογλου, Τεχνικός Σύμβουλος Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου

Μέρος Γ
12.20-13.30 Συζήτηση

Αυθεντικότητα αγροτικών προϊόντων: Oι τεχνολογικές καινοτομίες και το μέλλον της επιχειρηματικότητας

Συνέδριο με τίτλο Αυθεντικότητα αγροτικών προϊόντων: Oι τεχνολογικές καινοτομίες και το μέλλον της επιχειρηματικότητας οργανώνεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 6 Μαΐου 2021 μεταξύ 09.30-13:00 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους όλοι οι εταίροι του έργου ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ INTERREG Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Γενικό Χημείο του Κράτους) καθώς και η εταιρεία MAP Innovation ως ανάδοχος της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για τη λειτουργία μονάδας υποστήριξης αγροτικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο και η οποία επίσης θα παρουσιαστεί.

Εγγραφές συμμετεχόντων: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEucuCtqjIpE9OPFxbcSs8NoCh84ocDkGHu

Πρόγραμμα συνεδρίου

9.30-9.40 Καλωσόρισμα
Δρ Δημήτρης Τσάλτας, Αναπληρωτής Καθηγητής Και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρο

9.40-10.00 Σύντομη παρουσίαση του έργου Αγροταυτότητα
Δρ Βασίλειος Τακαβάκογλου, Τεχνικός Σύμβουλος Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου

Μέρος Α
10.00-10.20 Πιστοποίηση αυθεντικότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων μέσω της ανάλυσης του μικροβιακού δακτυλικού τους αποτυπώματος
Δρ Δημήτρης Τσάλτας, Αναπληρωτής Καθηγητής Και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρο

10.20-10.40 Φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός της Αυθεντικότητας Tροφίμων και Ποτών για ενδυνάμωση της ταυτότητάς τους: περιπτωσιολογική μελέτη των προϊόντων της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου
Δρ. Ρεβέκκα Κοκκινόφτα, Ανώτερη Χημικός στο Γενικό Χημείο του Κράτους (υπεύθυνη του Τομέα Αυθεντικότητας Τροφίμων και Δικανικής Χημείας/ Τοξικολογίας) και Συνονίστρια Έρευνας

10.40-11.00 Γενετικές/ Γονιδιωματικές προσεγγίσεις για την ταυτοποίηση των ειδών, την εξακρίβωση της γνησιότητας και ιχνηλασιμότητας των τροφίμων, και την δημιουργία αξίας των προϊόντων.
Δρ Παναγιώτης Μαδέσης, ΕΠ. Καθηγητής Παν Θεσσαλίας, Συνεργαζόμενος καθ. ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

Διάλειμμα 11.00-11.20

Μέρος Β
11.20-11.40 Τα παραδοσιακά τρόφιμα στην μετά COVID νέα παγκόσμια οικονομία
Δρ Δημήτρης Σκάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις Τροφίμων, Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

11.40-12.00 Δημιουργία μονάδας υποστήριξης αγροτικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο
Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη, Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια, MAP Innovation Ltd

12.00-12.20 Ταυτοποίηση αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων στο Βόρειο Αιγαίο: Προϋποθέσεις και Προκλήσεις
Δρ Βασίλειος Τακαβάκογλου, Τεχνικός Σύμβουλος Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου

Μέρος Γ
12.20-13.30 Συζήτηση

2021-05-06T09:00
Αυθεντικότητα αγροτικών προϊόντων: Oι τεχνολογικές καινοτομίες και το μέλλον της επιχειρηματικότητας
Αυθεντικότητα αγροτικών προϊόντων: Oι τεχνολογικές καινοτομίες και το μέλλον της επιχειρηματικότητας
09:00