Βιογραφικό Σημείωμα: Ανάδειξε αποτελεσματικά τα προσόντα σου

    Online Event-Zoom Meeting

    23 Μαρτίου 2021       10:30 - 12:00Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/83146182302?fbclid=IwAR2Fak1Ss8mFEl3OT8Bf2dpAEPPLOL6b3QB0yogeEMcTjavMRec8jqI9k#success
Στo πλαίσιo των δράσεων του Δικτύου Ενίσχυσης της Μάθησης, το CUTing Edge και το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζουν διαδικτυακό σεμινάριο με συμβουλές για τη συγγραφή του βιογραφικού σημειώματος.

Στόχος σεμιναρίου: Να κατευθύνει τους φοιτητές με σκοπό τη δημιουργία ενός βιογραφικού το οποίο να αναδεικνύει αποτελεσματικά τα προσόντα τους και να αποτελεί ένα εργαλείο κατεύθυνσης για συνεχή προσωπική βελτίωση.

Εισηγητής:

  • Γιώργος Κόκου, Συντονιστής Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Facebook Event: https://fb.me/e/19zeFSnti

 

Βιογραφικό Σημείωμα: Ανάδειξε αποτελεσματικά τα προσόντα σου

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/83146182302?fbclid=IwAR2Fak1Ss8mFEl3OT8Bf2dpAEPPLOL6b3QB0yogeEMcTjavMRec8jqI9k#success
Στo πλαίσιo των δράσεων του Δικτύου Ενίσχυσης της Μάθησης, το CUTing Edge και το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζουν διαδικτυακό σεμινάριο με συμβουλές για τη συγγραφή του βιογραφικού σημειώματος.

Στόχος σεμιναρίου: Να κατευθύνει τους φοιτητές με σκοπό τη δημιουργία ενός βιογραφικού το οποίο να αναδεικνύει αποτελεσματικά τα προσόντα τους και να αποτελεί ένα εργαλείο κατεύθυνσης για συνεχή προσωπική βελτίωση.

Εισηγητής:

  • Γιώργος Κόκου, Συντονιστής Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Facebook Event: https://fb.me/e/19zeFSnti

 

2021-03-23T10:30
Βιογραφικό Σημείωμα: Ανάδειξε αποτελεσματικά τα προσόντα σου
Βιογραφικό Σημείωμα: Ανάδειξε αποτελεσματικά τα προσόντα σου
10:30