Περιβαλλοντικά αποτυπώματα: έννοιες, χρησιμότητα, παραδείγματα

    Αίθουσα Πάφος, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους

    12 Φεβρουαρίου 2020       15:30 - 16:30Περιβαλλοντικά αποτυπώματα: έννοιες, χρησιμότητα, παραδείγματα

Πρόσκληση

2020-02-12T15:30
Περιβαλλοντικά αποτυπώματα: έννοιες, χρησιμότητα, παραδείγματα
Περιβαλλοντικά αποτυπώματα: έννοιες, χρησιμότητα, παραδείγματα
15:30