Χρήση της Lemna minor στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    07 Φεβρουαρίου 2019       16:30 - 18:00Χρήση της Lemna minor στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική

Πρόσκληση

2019-02-07T16:30
Χρήση της Lemna minor στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική
Χρήση της Lemna minor στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική
16:30