Αποκαλυπτήρια προτομής Βασίλη Μιχαηλίδη

    Προαύλιο Βιβλιοθήκης, Νικολάου Ξιούτα 1, 3036, Λεμεσός

    30 Οκτωβρίου 2017        -Αποκαλυπτήρια προτομής Βασίλη Μιχαηλίδη

2017-10-30
Αποκαλυπτήρια προτομής Βασίλη Μιχαηλίδη
Αποκαλυπτήρια προτομής Βασίλη Μιχαηλίδη