Βελτιώνοντας τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών με γλωσσικές διαταραχές στην Κύπρο και την Ευρώπη

    Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Οδός Αθηνών

    12 Οκτωβρίου 2016        -Βελτιώνοντας τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών με γλωσσικές διαταραχές στην Κύπρο και την Ευρώπη

2016-10-12
Βελτιώνοντας τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών με γλωσσικές διαταραχές στην Κύπρο και την Ευρώπη
Βελτιώνοντας τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών με γλωσσικές διαταραχές στην Κύπρο και την Ευρώπη