Κυπριακό Διυλιστήριο Πετρελαίου/Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών τέλος μιας εποχής

    Αίθουσα 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία

    04 Απριλίου 2016        -Κυπριακό Διυλιστήριο Πετρελαίου/Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών τέλος μιας εποχής

2016-04-04
Κυπριακό Διυλιστήριο Πετρελαίου/Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών τέλος μιας εποχής
Κυπριακό Διυλιστήριο Πετρελαίου/Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών τέλος μιας εποχής