Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων

Κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία δέχεται φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Πιο κάτω παρατίθεται τα προσφερόμενα μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο 2017/18 αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος και οποιεσδήποτε περεταίρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι να τις εξασφαλίσουν στο τηλέφωνο 25002597 ή μέσω email στο studies@cut.ac.cy. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Κωδικός

Όνομα Μαθήματος

ECTS

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

ABF_105

Μικροβιολογία

6

ABF_150

Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

5

ABF_350

Οινολογία

5

Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών και Μηχ. Ηλεκτρ. Υπολογιστών και Πληροφορικής

CEI_226

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

5

CEI_469

Ασφάλεια Υπολογιστών

8

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

CFS_102

Οικονομικά ΙΙ

6

CFS_111

Στατιστικές Μέθοδοι

6

CFS_141

Τεχνολ. Πληροφορικής για Επιχειρήσεις

6

CFS_202

Διεθνή Οικονομικά II

6

CFS_204

Εμπόριο II

6

CFS_211

Στατιστικές Μέθοδοι II

6

CFS_221

Χρηματοοικονομική I

6

CFS_222

Χρηματοοικονομική II

6

CFS_232

Ναυτιλιακά II

6

CFS_323

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

6

CFS_324

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

6

CFS_325

Διαχείρηση Επενδύσεων

6

CFS_327

Διοικητική Λογιστική II

6

CFS_332

Αρχές Ναυτασφαλίσεων

6

CFS_333

Ναυτικό Δίκαιο

6

CFS_411

Υπολογιστική Στατιστική και Οικονομετρία

6

CFS_420

Μεθόδοι Έρευνας στα Χρηματοοικονομικά

6

CFS_426

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

6

CFS_430

Μεθόδοι Έρευνας στα Ναυτιλιακά

6

CFS_312

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

6

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

CIS_373

Οπτική Επικοινωνία και Κουλτούρα

5

CIS_374

Εναλλακτικά Μέσα

5

CIS_485

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

5

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

CIV_326

Σεισμική Μηχανική

5

CIV_504

 Αειφόρος Σχεδ. Κατασκ από οπλισμένος Σκυρ

6

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

EST_101

Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

4

EST_104

Αρχές Αειφορικής Διαχείρισης των Περιβαλλοντικών Πόρων

6

EST_212

Οικολογία

4

EST_343

Μηχανική και Τεχνολογίες Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

5

EST_404

Κλιματική Αλλαγή

4

EST_406

Περιβαλλοντική Νομοθεσία & Πολιτική

4

EST_413

Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

5

EST_441

Αποκατάσταση Περιβάλλοντος

4

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

MEM_426

Ενεργειακοί Πόροι και ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

5

MEM_433

Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

5

MEM_435

Επιχειρηματικότητα

5

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

MGA_101

Αρχές Δισδιάστατου Σχεδιασμού

5

MGA_102

Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας

6

MGA_434

Θεωρία της Φωτογραφίας

6

Τμήμα Νοσηλευτικής

NUR_365

Οικογενειακή Νοσηλευτική

3

NUR_366

Ανακουφιστική Φροντίδα

3

NUR_369

Πολυδιάστατη φύση της Νόσου Alzheimer και συναφών ανοιών

3

 

* Μαθήματα με κωδικό 500 και άνω είναι μεταπτυχιακού επιπέδου

Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων

Κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία δέχεται φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Πιο κάτω παρατίθεται τα προσφερόμενα μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο 2017/18 αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος και οποιεσδήποτε περεταίρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι να τις εξασφαλίσουν στο τηλέφωνο 25002597 ή μέσω email στο studies@cut.ac.cy. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Κωδικός

Όνομα Μαθήματος

ECTS

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

ABF_105

Μικροβιολογία

6

ABF_150

Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

5

ABF_350

Οινολογία

5

Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών και Μηχ. Ηλεκτρ. Υπολογιστών και Πληροφορικής

CEI_226

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

5

CEI_469

Ασφάλεια Υπολογιστών

8

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

CFS_102

Οικονομικά ΙΙ

6

CFS_111

Στατιστικές Μέθοδοι

6

CFS_141

Τεχνολ. Πληροφορικής για Επιχειρήσεις

6

CFS_202

Διεθνή Οικονομικά II

6

CFS_204

Εμπόριο II

6

CFS_211

Στατιστικές Μέθοδοι II

6

CFS_221

Χρηματοοικονομική I

6

CFS_222

Χρηματοοικονομική II

6

CFS_232

Ναυτιλιακά II

6

CFS_323

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

6

CFS_324

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

6

CFS_325

Διαχείρηση Επενδύσεων

6

CFS_327

Διοικητική Λογιστική II

6

CFS_332

Αρχές Ναυτασφαλίσεων

6

CFS_333

Ναυτικό Δίκαιο

6

CFS_411

Υπολογιστική Στατιστική και Οικονομετρία

6

CFS_420

Μεθόδοι Έρευνας στα Χρηματοοικονομικά

6

CFS_426

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

6

CFS_430

Μεθόδοι Έρευνας στα Ναυτιλιακά

6

CFS_312

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

6

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

CIS_373

Οπτική Επικοινωνία και Κουλτούρα

5

CIS_374

Εναλλακτικά Μέσα

5

CIS_485

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

5

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

CIV_326

Σεισμική Μηχανική

5

CIV_504

 Αειφόρος Σχεδ. Κατασκ από οπλισμένος Σκυρ

6

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

EST_101

Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

4

EST_104

Αρχές Αειφορικής Διαχείρισης των Περιβαλλοντικών Πόρων

6

EST_212

Οικολογία

4

EST_343

Μηχανική και Τεχνολογίες Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

5

EST_404

Κλιματική Αλλαγή

4

EST_406

Περιβαλλοντική Νομοθεσία & Πολιτική

4

EST_413

Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

5

EST_441

Αποκατάσταση Περιβάλλοντος

4

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

MEM_426

Ενεργειακοί Πόροι και ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

5

MEM_433

Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

5

MEM_435

Επιχειρηματικότητα

5

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

MGA_101

Αρχές Δισδιάστατου Σχεδιασμού

5

MGA_102

Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας

6

MGA_434

Θεωρία της Φωτογραφίας

6

Τμήμα Νοσηλευτικής

NUR_365

Οικογενειακή Νοσηλευτική

3

NUR_366

Ανακουφιστική Φροντίδα

3

NUR_369

Πολυδιάστατη φύση της Νόσου Alzheimer και συναφών ανοιών

3

 

* Μαθήματα με κωδικό 500 και άνω είναι μεταπτυχιακού επιπέδου