Προγράμματα Μάστερ 2019-20

Στην Ελληνική γλώσσα

Έναρξη φοίτησης: 9 Σεπτεμβρίου 2019

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2019.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και μετά τις 31/3/19, ωστόσο θα εξεταστούν εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

 

In English language

Courses starts: September 9, 2019

Applications deadline: February 1st until March 31, 2019.

Applications may be submitted at a later stage, but will be considered if there are vacancies.

Προγράμματα Μάστερ 2019-20

Στην Ελληνική γλώσσα

Έναρξη φοίτησης: 9 Σεπτεμβρίου 2019

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2019.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και μετά τις 31/3/19, ωστόσο θα εξεταστούν εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

 

In English language

Courses starts: September 9, 2019

Applications deadline: February 1st until March 31, 2019.

Applications may be submitted at a later stage, but will be considered if there are vacancies.