Δίδακτρα και χρεώσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Φοιτητές από κράτη της ΕΕ

Οι φοιτητές που είναι πολίτες κρατών μελών της ΕΕ δεν καταβάλλουν δίδακτρα (τα πληρώνει η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατία) για προγράμματα πτυχίου που προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα. Καταβάλλουν δίδακτρα για προγράμματα πτυχίου που προσφέρονται σε ξένη γλώσσα καθώς και για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Φοιτητές από κράτη εκτός ΕΕ

Οι φοιτητές που είναι πολίτες κρατών εκτός ΕΕ καταβάλλουν δίδακτρα για όλα τα προγράμματα σπουδών.

Τέλος εγγραφής

Κάθε νέος φοιτητή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα καταβάλλει €40 ως τέλος εγγραφής.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής σας. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους όσους επιθυμούν επιβεβαίωση της θέσης τους είτε αυτοί θα φοιτήσουν άμεσα είτε είναι άρρενες που θα καταταγούν στον στρατό. Δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή.

 

ΥΨΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα ποσά που αναφέρονται πιο κάτω για τα προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού είναι μειωμένα κατά 20%, στο πλαίσιο απόφασης του Πανεπιστημίου και έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου (τελευταία απόφαση ΥΣ ημερ. 25/07/2018). 

Προγράμματα Πτυχίου που προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα

 • Φοιτητές Κύπριοι και πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ                       €3,417 ετήσια
 • Φοιτητές από κράτη εκτός της ΕΕ                                                       €6,834 ετήσια

Προγράμματα Μάστερ που προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα

 • Ανεξαρτήτως υπηκοότητας φοιτητή                                                  €4,100 (σύνολο)

Προγράμματα Μάστερ που προσφέρονται σε ξένη γλώσσα                   

 • Για φοιτητές Κύπριους και υπηκόους της ΕΕ                                   €4,100 (σύνολο)
 • Για φοιτητές από κράτη εκτός της ΕΕ                                               €7,200 (σύνολο)

Για προγράμματα Μάστερ του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου

 • Για Κύπριους και υπηκόους της ΕΕ                                                  €4,800 (σύνολο)
 • Για μη κοινοτικούς φοιτητές                                                             €8,000 (σύνολο)

Προγράμματα διδακτορικού (ανεξαρτήτως υπηκοότητας φοιτητή)

 • Χωρίς Διδακτικό Στάδιο στο πρόγραμμα σπουδών                          €3,200 (σύνολο)
 • Με Διδακτικό Στάδιο*  (μέχρι 60 π.μ) στο πρόγραμμα σπουδών    €3,234 - €5,200 (σύνολο)

 *Στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών διδακτορικού επιπέδου με διδακτικό στάδιο, για κάθε μία (1) ΠΜ καταβάλλονται δίδακτρα ύψους €34.

Μετά το 6ο εξάμηνο κάθε φοιτητής, εφόσον συνεχίζει τη φοίτησή του, καταβάλλει €50 ως τέλος εγγραφής εξαμήνου.

Μαθήματα Αντιστοιχίας & Περιστασιακής φοίτησης                                                                         

 • Για κάθε φοιτητή: €80 ανά π.μ.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ

Κάθε φοιτητής, αφού καταβάλει την προκαταβολή, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους αποπληρωμής: α) σε τρεις εξαμηνιαίες δόσεις πριν την έναρξη των τριών πρώτων εξαμήνων ή β) σε μηνιαίες δόσεις με σταθερή εντολή τραπεζικού εμβάσματος (η πρώτη δόση πριν την έναρξη του πρώτου εξαμήνου)

Με εξάμηνες δόσεις

 

4.100

7.200

4.800

8.000

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€260

€260

€260

€260

Μέχρι  20 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€1.280

€2.313

€1.513

€2.580

Μέχρι 7 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€1.280

€2.313

€1.513

€2.580

Μέχρι  20 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€1.280

€2.314

€1.514

€2.580

Σημείωση: Φοιτητές μερικής φοίτησης καταβάλουν τα δίδακτρα βάσει του πιο πάνω και εξοφλούν το σύνολο των διδάκτρων από το 3ο εξάμηνο ασχέτως αν η φοίτηση τους διαρκεί μέχρι και 8 εξάμηνα.

 

Με μηνιαίες δόσεις

Αφαιρουμένης της προκαταβολής, 15 μηνιαίες δόσεις για τα προγράμματα Μάστερ, είτε είναι πλήρους είτε μερικής φοίτησης.

 

4.100

7.200

4.800

8.000

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€260

€260

€260

€260

Μηνιαίες δόσεις (15)

€256

€463*

€303**

€516

* η15η δόση είναι €458 και το συνολικό ποσό που θα δηλώνεται στην τράπεζα είναι €6.940

** η 15η δόση είναι €298 και το συνολικό ποσό που θα δηλώνεται στην τράπεζα είναι €4.540

 

ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κάθε φοιτητής, αφού καταβάλει την προκαταβολή, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους αποπληρωμής: α) σε έξι εξαμηνιαίες δόσεις πριν την έναρξη των έξι πρώτων εξαμήνων ή β) σε μηνιαίες δόσεις με σταθερή εντολή τραπεζικού εμβάσματος (η πρώτη δόση πριν την έναρξη του πρώτου εξαμήνου)

Με εξάμηνες δόσεις

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€320

Μέχρι  20 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€480

Μέχρι 7 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€480

Μέχρι  20 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€480

Μέχρι 7 Ιανουαρίου (πριν το 4ο εξάμηνο)

€480

Μέχρι  20 Αυγούστου (πριν το 5ο εξάμηνο)

€480

Μέχρι 7 Ιανουαρίου (πριν το 6ο εξάμηνο)

€480

ΣΥΝΟΛΟ

3.200

*Σε περίπτωση μαθημάτων στο πλαίσιο διδακτικού σταδίου, τα επιπρόσθετα δίδακτρα (€34 ανά πιστωτική μονάδα) καταβάλλονται χωριστά, μετά από συνεννόηση του φοιτητή με την ΥΣΦΜ.

 

Με μηνιαίες δόσεις

Αφαιρουμένης της προκαταβολής, 30 μηνιαίες δόσεις για τα προγράμματα Διδακτορικού, ανεξαρτήτως διάρκειας φοίτησης. Τυχόν επιβαρύνσεις καταβάλλονται χωριστά. 

Χωρίς διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €3,200)

 • Προκαταβολή: €320
 • Μηνιαίες δόσεις (30): €96

*Σε περίπτωση μαθημάτων στο πλαίσιο διδακτικού σταδίου, τα επιπρόσθετα δίδακτρα (€34 ανά πιστωτική μονάδα) καταβάλλονται χωριστά, μετά από συνεννόηση του φοιτητή με την ΥΣΦΜ.

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

1. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο ή μη εγγραφής του σε μαθήματα.  

2. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής αποχωρήσει από πρόγραμμα μέχρι και την 4η βδομάδα του πρώτου εξαμήνου δικαιούται επιστροφή της δόσης που κατέβαλε για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο (όχι και την προκαταβολή). Σε περίπτωση αποχώρησης σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο δεν επιστρέφονται δίδακτρα που έχουν καταβληθεί.

3. Το Πανεπιστήμιο δύναται να μην επιτρέπει ή/και να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα  μαθήματα/εξάμηνο, όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.

4. Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρά του στην καθορισμένη προθεσμία του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματος του.       

5. Κάθε φοιτητής αποδεχόμενος τη θέση υπογράφει Συμφωνία που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του ως προς την πληρωμή διδάκτρων.

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Με πιστωτική κάρτα μέσω jcc από το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062, ή

Με έμβασμα ή για περιπτώσεις μηνιαίων δόσεων με σταθερινή τραπεζική εντολή στον παρακάτω Τραπεζικό Λογαριασμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698

ΑΡΙΘΜΟΣ IBAN:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

Βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος/τραπεζικής εντολής θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση. 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Πανεπιστήμιο δύναται να μην επιτρέπει ή/και να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα  μαθήματα/εξάμηνο, όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.

Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρά του στην καθορισμένη προθεσμία του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματος του.       

Δίδακτρα και χρεώσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Φοιτητές από κράτη της ΕΕ

Οι φοιτητές που είναι πολίτες κρατών μελών της ΕΕ δεν καταβάλλουν δίδακτρα (τα πληρώνει η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατία) για προγράμματα πτυχίου που προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα. Καταβάλλουν δίδακτρα για προγράμματα πτυχίου που προσφέρονται σε ξένη γλώσσα καθώς και για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Φοιτητές από κράτη εκτός ΕΕ

Οι φοιτητές που είναι πολίτες κρατών εκτός ΕΕ καταβάλλουν δίδακτρα για όλα τα προγράμματα σπουδών.

Τέλος εγγραφής

Κάθε νέος φοιτητή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα καταβάλλει €40 ως τέλος εγγραφής.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής σας. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους όσους επιθυμούν επιβεβαίωση της θέσης τους είτε αυτοί θα φοιτήσουν άμεσα είτε είναι άρρενες που θα καταταγούν στον στρατό. Δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή.

 

ΥΨΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα ποσά που αναφέρονται πιο κάτω για τα προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού είναι μειωμένα κατά 20%, στο πλαίσιο απόφασης του Πανεπιστημίου και έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου (τελευταία απόφαση ΥΣ ημερ. 25/07/2018). 

Προγράμματα Πτυχίου που προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα

 • Φοιτητές Κύπριοι και πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ                       €3,417 ετήσια
 • Φοιτητές από κράτη εκτός της ΕΕ                                                       €6,834 ετήσια

Προγράμματα Μάστερ που προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα

 • Ανεξαρτήτως υπηκοότητας φοιτητή                                                  €4,100 (σύνολο)

Προγράμματα Μάστερ που προσφέρονται σε ξένη γλώσσα                   

 • Για φοιτητές Κύπριους και υπηκόους της ΕΕ                                   €4,100 (σύνολο)
 • Για φοιτητές από κράτη εκτός της ΕΕ                                               €7,200 (σύνολο)

Για προγράμματα Μάστερ του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου

 • Για Κύπριους και υπηκόους της ΕΕ                                                  €4,800 (σύνολο)
 • Για μη κοινοτικούς φοιτητές                                                             €8,000 (σύνολο)

Προγράμματα διδακτορικού (ανεξαρτήτως υπηκοότητας φοιτητή)

 • Χωρίς Διδακτικό Στάδιο στο πρόγραμμα σπουδών                          €3,200 (σύνολο)
 • Με Διδακτικό Στάδιο*  (μέχρι 60 π.μ) στο πρόγραμμα σπουδών    €3,234 - €5,200 (σύνολο)

 *Στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών διδακτορικού επιπέδου με διδακτικό στάδιο, για κάθε μία (1) ΠΜ καταβάλλονται δίδακτρα ύψους €34.

Μετά το 6ο εξάμηνο κάθε φοιτητής, εφόσον συνεχίζει τη φοίτησή του, καταβάλλει €50 ως τέλος εγγραφής εξαμήνου.

Μαθήματα Αντιστοιχίας & Περιστασιακής φοίτησης                                                                         

 • Για κάθε φοιτητή: €80 ανά π.μ.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ

Κάθε φοιτητής, αφού καταβάλει την προκαταβολή, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους αποπληρωμής: α) σε τρεις εξαμηνιαίες δόσεις πριν την έναρξη των τριών πρώτων εξαμήνων ή β) σε μηνιαίες δόσεις με σταθερή εντολή τραπεζικού εμβάσματος (η πρώτη δόση πριν την έναρξη του πρώτου εξαμήνου)

Με εξάμηνες δόσεις

 

4.100

7.200

4.800

8.000

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€260

€260

€260

€260

Μέχρι  20 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€1.280

€2.313

€1.513

€2.580

Μέχρι 7 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€1.280

€2.313

€1.513

€2.580

Μέχρι  20 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€1.280

€2.314

€1.514

€2.580

Σημείωση: Φοιτητές μερικής φοίτησης καταβάλουν τα δίδακτρα βάσει του πιο πάνω και εξοφλούν το σύνολο των διδάκτρων από το 3ο εξάμηνο ασχέτως αν η φοίτηση τους διαρκεί μέχρι και 8 εξάμηνα.

 

Με μηνιαίες δόσεις

Αφαιρουμένης της προκαταβολής, 15 μηνιαίες δόσεις για τα προγράμματα Μάστερ, είτε είναι πλήρους είτε μερικής φοίτησης.

 

4.100

7.200

4.800

8.000

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€260

€260

€260

€260

Μηνιαίες δόσεις (15)

€256

€463*

€303**

€516

* η15η δόση είναι €458 και το συνολικό ποσό που θα δηλώνεται στην τράπεζα είναι €6.940

** η 15η δόση είναι €298 και το συνολικό ποσό που θα δηλώνεται στην τράπεζα είναι €4.540

 

ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κάθε φοιτητής, αφού καταβάλει την προκαταβολή, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους αποπληρωμής: α) σε έξι εξαμηνιαίες δόσεις πριν την έναρξη των έξι πρώτων εξαμήνων ή β) σε μηνιαίες δόσεις με σταθερή εντολή τραπεζικού εμβάσματος (η πρώτη δόση πριν την έναρξη του πρώτου εξαμήνου)

Με εξάμηνες δόσεις

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€320

Μέχρι  20 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€480

Μέχρι 7 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€480

Μέχρι  20 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€480

Μέχρι 7 Ιανουαρίου (πριν το 4ο εξάμηνο)

€480

Μέχρι  20 Αυγούστου (πριν το 5ο εξάμηνο)

€480

Μέχρι 7 Ιανουαρίου (πριν το 6ο εξάμηνο)

€480

ΣΥΝΟΛΟ

3.200

*Σε περίπτωση μαθημάτων στο πλαίσιο διδακτικού σταδίου, τα επιπρόσθετα δίδακτρα (€34 ανά πιστωτική μονάδα) καταβάλλονται χωριστά, μετά από συνεννόηση του φοιτητή με την ΥΣΦΜ.

 

Με μηνιαίες δόσεις

Αφαιρουμένης της προκαταβολής, 30 μηνιαίες δόσεις για τα προγράμματα Διδακτορικού, ανεξαρτήτως διάρκειας φοίτησης. Τυχόν επιβαρύνσεις καταβάλλονται χωριστά. 

Χωρίς διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €3,200)

 • Προκαταβολή: €320
 • Μηνιαίες δόσεις (30): €96

*Σε περίπτωση μαθημάτων στο πλαίσιο διδακτικού σταδίου, τα επιπρόσθετα δίδακτρα (€34 ανά πιστωτική μονάδα) καταβάλλονται χωριστά, μετά από συνεννόηση του φοιτητή με την ΥΣΦΜ.

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

1. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο ή μη εγγραφής του σε μαθήματα.  

2. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής αποχωρήσει από πρόγραμμα μέχρι και την 4η βδομάδα του πρώτου εξαμήνου δικαιούται επιστροφή της δόσης που κατέβαλε για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο (όχι και την προκαταβολή). Σε περίπτωση αποχώρησης σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο δεν επιστρέφονται δίδακτρα που έχουν καταβληθεί.

3. Το Πανεπιστήμιο δύναται να μην επιτρέπει ή/και να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα  μαθήματα/εξάμηνο, όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.

4. Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρά του στην καθορισμένη προθεσμία του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματος του.       

5. Κάθε φοιτητής αποδεχόμενος τη θέση υπογράφει Συμφωνία που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του ως προς την πληρωμή διδάκτρων.

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Με πιστωτική κάρτα μέσω jcc από το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062, ή

Με έμβασμα ή για περιπτώσεις μηνιαίων δόσεων με σταθερινή τραπεζική εντολή στον παρακάτω Τραπεζικό Λογαριασμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698

ΑΡΙΘΜΟΣ IBAN:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

Βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος/τραπεζικής εντολής θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση. 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Πανεπιστήμιο δύναται να μην επιτρέπει ή/και να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα  μαθήματα/εξάμηνο, όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.

Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρά του στην καθορισμένη προθεσμία του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματος του.