Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Σχόλη Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Η Σχολή μας αποτελείται από το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και το  Τμήμα Καλών Τεχνών.

Στόχος του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών είναι η ορθολογιστική ανάπτυξη και η συνέχιση προώθηση των διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών πάνω στις οποίες θα πρέπει να στηρίζονται καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο του Σχεδιασμού, των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών. Έχοντας πλήρη επίγνωση των ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, το Τμήμα επιδιώκει μέσω ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων, να διαμορφώσει δεσμούς τόσο με τοπικά όσο και με διεθνή κέντρα τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και ερευνητικά στους τομείς του Σχεδιασμού, των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών, ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες εργοδότησης των αποφοίτων μας. Το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών έθεσε από την αρχή γερές βάσεις για την προσφορά ποιοτικής προπτυχιακής και μεταπτυχιακής ακαδημαϊκής εμπειρίας, καθώς και ανάληψης ερευνητικών εργασιών υψηλής στάθμης και εμβέλειας. Το τμήμα προσφέρει ένα από τα ποιο ανταγωνιστικά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Κύπρο όπου γύρω στους 400 υποψηφίους που δηλώνουν το τμήμα σαν πρώτη τους προτίμηση διεκδικούν τις 35-40 περίπου θέσεις που προσφέρει το τμήμα κάθε χρόνο μέσω των πανκύπριων εξετάσεων. Το Τμήμα προσφέρει επίσης και τέσσερα προγράμματα Μεταπτυχιακών επιπέδου Μάστερ στα Διαδραστικά Πολυμέσα, Γραφιστική Επικοινωνία, Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών, και στον Σχεδιασμό Διάδρασης. Επίσης προσφέρεται πρόγραμμα Διδακτορικών σπουδών.

Όπως προαναφέρθηκε, βασικός στόχος του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών είναι τόσο η μετάδοση της γνώσης, όσο και η παραγωγή νέας μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας. Επί του παρόντος το Τμήμα συντονίζει τις εργασίες οχτώ ερευνητικών εργαστηρίων προάγοντας και αναπτύσσοντας συνεπώς άρτιο ερευνητικό έργο.

Το Τμήμα Καλών Τεχνών προσφέρει:

  • Πτυχιακό Πρόγραμμα στις Καλές Τέχνες (από το ακαδημαϊκό έτος, 2018-19)
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης
  • Διδακτορικό Πρόγραμμα (by research) στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

Με αυτά τα προγράμματα, το Τμήμα Καλών Τεχνών στοχεύει να καταστεί ένας χώρος έρευνας και δημιουργίας στις τέχνες και στον πολιτισμό γενικότερα. Έχοντας διεθνή προοπτική, το τμήμα φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, αναδεικνύοντας εκ νέου τον για μακραίωνο ρόλο της Μεσογείου ως πεδίο διασταυρώσεων, προσμίξεων, αλληλοεπιδράσεων και κοσμοπολιτισμού. Ταυτόχρονα, στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, χαρακτηριζόμενου από υψηλό θεωρητικό και αισθητικό επίπεδο, για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του διαλόγου περί των πολιτιστικών πραγμάτων της Κύπρου, καθώς και στην αναγκαία υποδομή για τη διεθνή προβολή της σύγχρονης μας καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το πτυχιακό πρόγραμμα στις Καλές Τέχνες περιλαμβάνει σπουδές στη δισδιάστατη και τρισδιάστατη δημιουργία, καθώς και στις τεχνολογικές εφαρμογές στην τέχνη, από τη φωτογραφία έως το βίντεο και το animation, και τις ψηφιακές εφαρμογές εικόνας και ήχου. Οι παραπάνω σπουδές εμπλουτίζονται από τη σημαντική παρουσία μαθημάτων στην Ιστορία και Θεωρία των Εικαστικών Τεχνών, της Αρχιτεκτονικής, και των Νέων Μέσων, καθώς και στη Φιλοσοφία (περιλαμβανομένης της Αισθητικής) της Τέχνης.

Άμεσα συνδεδεμένη με την παραπάνω σημασία που αποδίδεται στην ιστορική, φιλοσοφική και, γενικότερα, θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών, είναι η προσφορά του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, με το οποίο, το Τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του, το 2015.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα ΚΤΕ στεγάζει το Ερευνητικό Εργαστήριο στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, ανάμεσα στις διάφορες ερευνητικές πτυχές του οποίου, περιλαμβάνεται και η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

 

 

Ανδρέας Λανίτης

Καθηγητής

Κοσμήτορας Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

 

Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Σχόλη Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Η Σχολή μας αποτελείται από το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και το  Τμήμα Καλών Τεχνών.

Στόχος του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών είναι η ορθολογιστική ανάπτυξη και η συνέχιση προώθηση των διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών πάνω στις οποίες θα πρέπει να στηρίζονται καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο του Σχεδιασμού, των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών. Έχοντας πλήρη επίγνωση των ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, το Τμήμα επιδιώκει μέσω ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων, να διαμορφώσει δεσμούς τόσο με τοπικά όσο και με διεθνή κέντρα τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και ερευνητικά στους τομείς του Σχεδιασμού, των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών, ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες εργοδότησης των αποφοίτων μας. Το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών έθεσε από την αρχή γερές βάσεις για την προσφορά ποιοτικής προπτυχιακής και μεταπτυχιακής ακαδημαϊκής εμπειρίας, καθώς και ανάληψης ερευνητικών εργασιών υψηλής στάθμης και εμβέλειας. Το τμήμα προσφέρει ένα από τα ποιο ανταγωνιστικά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Κύπρο όπου γύρω στους 400 υποψηφίους που δηλώνουν το τμήμα σαν πρώτη τους προτίμηση διεκδικούν τις 35-40 περίπου θέσεις που προσφέρει το τμήμα κάθε χρόνο μέσω των πανκύπριων εξετάσεων. Το Τμήμα προσφέρει επίσης και τέσσερα προγράμματα Μεταπτυχιακών επιπέδου Μάστερ στα Διαδραστικά Πολυμέσα, Γραφιστική Επικοινωνία, Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών, και στον Σχεδιασμό Διάδρασης. Επίσης προσφέρεται πρόγραμμα Διδακτορικών σπουδών.

Όπως προαναφέρθηκε, βασικός στόχος του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών είναι τόσο η μετάδοση της γνώσης, όσο και η παραγωγή νέας μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας. Επί του παρόντος το Τμήμα συντονίζει τις εργασίες οχτώ ερευνητικών εργαστηρίων προάγοντας και αναπτύσσοντας συνεπώς άρτιο ερευνητικό έργο.

Το Τμήμα Καλών Τεχνών προσφέρει:

  • Πτυχιακό Πρόγραμμα στις Καλές Τέχνες (από το ακαδημαϊκό έτος, 2018-19)
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης
  • Διδακτορικό Πρόγραμμα (by research) στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

Με αυτά τα προγράμματα, το Τμήμα Καλών Τεχνών στοχεύει να καταστεί ένας χώρος έρευνας και δημιουργίας στις τέχνες και στον πολιτισμό γενικότερα. Έχοντας διεθνή προοπτική, το τμήμα φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, αναδεικνύοντας εκ νέου τον για μακραίωνο ρόλο της Μεσογείου ως πεδίο διασταυρώσεων, προσμίξεων, αλληλοεπιδράσεων και κοσμοπολιτισμού. Ταυτόχρονα, στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, χαρακτηριζόμενου από υψηλό θεωρητικό και αισθητικό επίπεδο, για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του διαλόγου περί των πολιτιστικών πραγμάτων της Κύπρου, καθώς και στην αναγκαία υποδομή για τη διεθνή προβολή της σύγχρονης μας καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το πτυχιακό πρόγραμμα στις Καλές Τέχνες περιλαμβάνει σπουδές στη δισδιάστατη και τρισδιάστατη δημιουργία, καθώς και στις τεχνολογικές εφαρμογές στην τέχνη, από τη φωτογραφία έως το βίντεο και το animation, και τις ψηφιακές εφαρμογές εικόνας και ήχου. Οι παραπάνω σπουδές εμπλουτίζονται από τη σημαντική παρουσία μαθημάτων στην Ιστορία και Θεωρία των Εικαστικών Τεχνών, της Αρχιτεκτονικής, και των Νέων Μέσων, καθώς και στη Φιλοσοφία (περιλαμβανομένης της Αισθητικής) της Τέχνης.

Άμεσα συνδεδεμένη με την παραπάνω σημασία που αποδίδεται στην ιστορική, φιλοσοφική και, γενικότερα, θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών, είναι η προσφορά του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, με το οποίο, το Τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του, το 2015.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα ΚΤΕ στεγάζει το Ερευνητικό Εργαστήριο στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, ανάμεσα στις διάφορες ερευνητικές πτυχές του οποίου, περιλαμβάνεται και η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

 

 

Ανδρέας Λανίτης

Καθηγητής

Κοσμήτορας Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών