Ευκαιρίες Εργοδότησης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Τμημα Μηχανολογων Μηχανικων και Επιστημησ και Μηχανικησ Υλικων

Θέση Ερευνητικού Συνεργάτη (Μεταπτυχιακός Συνεργάτης / Βοηθός Ερευνητής Β)

Τμημα Μηχανολογων Μηχανικων και Επιστημησ και Μηχανικησ Υλικων

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Αυτόματος Έλεγχος/ Δυναμική/ Ταλαντώσεις/ Μηχανολογικός Σχεδιασμός»