Τρέχουσες Προσφορές

Αριθμός Διαγωνισμού Περιγραφή Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών
ΜΗΜΕΜΥ(2)/016/2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΜΗΜΕΜΥ(2)/016/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΜΕΜΥ Fri Nov 02 12:30:00 EET 2018
ΜΗΜΕΜΥ(3)/026/2018 Προμήθεια Real-Time Polymerase Chain Reaction system για το Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Βιοσυστημάτων (BIOLISYS) Thu Nov 01 12:30:00 EET 2018
ΕΤΠ(3)/024/2018 ΕΤΠ(3)/024/2018 Προμήθεια και εγκατάσταση Process Control Unit και ένα Mixing Unit Tue Oct 30 12:30:00 EET 2018
ΠΓΤ(1)/023/2018 Διαγωνισμός αρ. ΠΓΤ(1)/023/2018 Προμήθεια Εξοπλισμού Εικονικής Πραγματικότητας για το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών Mon Oct 29 12:30:00 EET 2018
ΓΕΒΕΤ(2)/020/2018 Διαγωνισμός αρ. ΓΕΒΕΤ(2)/020/2018 για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για Διδακτικά και Ερευνητικά Εργαστήρια Τμήματος ΓΕΒΕΤ Fri Oct 26 12:30:00 EEST 2018
ΑΠΟ(1)/019/2018 Διαγωνισμός αρ. ΑΠΟ(1)/019/2018 για την Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης οφθαλμικών κινήσεων (eye tracking) και εξοπλισμού υποστηρικτικής τεχνολογίας Wed Oct 24 12:30:00 EEST 2018