Συμβουλευτική Επιτροπή Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Email

andreas.anayiotos@cut.ac.cy

Phone

2500 2500

Email

d.hadjimitsis@cut.ac.cy

Phone

25002548

Διόφαντος Χατζημιτσής

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Email

d.hadjimitsis@cut.ac.cy

Phone

25002548

Αυξέντης Ζεμενίδης

Μέλος Συμβουλίου

Email

nikolas.iordanou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Νικόλας Ιορδάνου

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου

Email

christiana.kouta@cut.ac.cy

Phone

25 002016

Χριστιάνα Κούτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιπρόεδρος Τμήματος

Email

dimitris.tsaltas@cut.ac.cy

Phone

2500 2545

Δημήτρης Τσάλτας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

c.chrisostomou@cut.ac.cy

Phone

2500 2562

Χαράλαμπος Χρυσοστόμου

Προιστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας

Υποστήριξη Επιτροπής Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Υποστήριξη Επιτροπής Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Διοικητική Υποστήριξη: Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας