Συμβουλευτική Επιτροπή Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Email

panayiotis.zaphiris@cut.ac.cy

Phone

25002385

Email

pantelis.kelires@cut.ac.cy

Phone

25002559

Παντελεήμων Χ. Κελίρης

Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Email

afxentis.zemenides@cut.ac.cy

Phone

25002559

Αυξέντης Ζεμενίδης

Μέλος Συμβουλίου

Email

nikolas.iordanou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Νικόλας Ιορδάνου

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου

Email

christiana.kouta@cut.ac.cy

Phone

25 002016

Χριστιάνα Κούτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Email

dimitris.tsaltas@cut.ac.cy

Phone

2500 2545

Δημήτρης Τσάλτας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

c.chrisostomou@cut.ac.cy

Phone

2500 2562

Χαράλαμπος Χρυσοστόμου

Προιστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας

Υποστήριξη Επιτροπής Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Διοικητική Υποστήριξη: Υπηρεσία Έρευνας

Στις συνεδρίες συμμετέχει ο Προϊστάμενος ΥΕ χωρίς δικαίωμα ψήφου

Υποστήριξη Επιτροπής Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Διοικητική Υποστήριξη: Υπηρεσία Έρευνας

Στις συνεδρίες συμμετέχει ο Προϊστάμενος ΥΕ χωρίς δικαίωμα ψήφου