Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσίας και Αναθεώρησης Συμβολαίων

Email

christos.homatas@cut.ac.cy

Phone

Christos Chomatas

Board Member

Email

p.theodossiou@cut.ac.cy

Phone

25002340

Panayiotis Theodossiou

Vice Rector for Economic Planning and Development

Email

savvas.stouppas@cut.ac.cy

Phone

25002340

Savvas Stouppas

Board Member

Email

savvas.antoniou@cut.ac.cy

Phone

25002340

Savvas Antoniou

Board Member

Email

iacovos.papaiacovou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

costas.hoppas@cut.ac.cy

Phone

2500 2450

Costas Hoppas

Secretary and Registrar

Υποστήριξη Επιτροπής Διαχείρισης Περιουσίας και Αναθεώρησης Συμβολαίων

Διοικητική Υποστήριξη: Γραφείο ΔΔΟ

Υποστήριξη Επιτροπής Διαχείρισης Περιουσίας και Αναθεώρησης Συμβολαίων

Διοικητική Υποστήριξη: Γραφείο ΔΔΟ