Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσίας και Αναθεώρησης Συμβολαίων

Email

christos.homatas@cut.ac.cy

Phone

Christos Chomatas

Board Member

Email

c.chrysostomou@cut.ac.cy

Phone

25002616

Christis Chrysostomou

Vice Rector for Economic Planning and Development

Email

savvas.antoniou@cut.ac.cy

Phone

25002616

Savvas Antoniou

Board Member

Email

savvas.stouppas@cut.ac.cy

Phone

25002616

Savvas Stouppas

Board Member

Email

tasos.georgiades@cut.ac.cy

Phone

25002560

Tasos Georgiades

Associate Professor

Email

costas.hoppas@cut.ac.cy

Phone

2500 2450

Costas Hoppas

Secretary and Registrar

Υποστήριξη Επιτροπής Διαχείρισης Περιουσίας και Αναθεώρησης Συμβολαίων

Διοικητική Υποστήριξη: Γραφείο ΔΔΟ

Υποστήριξη Επιτροπής Διαχείρισης Περιουσίας και Αναθεώρησης Συμβολαίων

Διοικητική Υποστήριξη: Γραφείο ΔΔΟ