Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσίας και Αναθεώρησης Συμβολαίων

Email

christos.homatas@cut.ac.cy

Phone

Χρίστος Χωματάς

Μέλος Συμβουλίου

Email

p.theodossiou@cut.ac.cy

Phone

25002340

Παναγιώτης Θεοδοσίου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Email

savvas.stouppas@cut.ac.cy

Phone

25002340

Σάββας Στούππας

Μέλος Συμβουλίου

Email

savvas.antoniou@cut.ac.cy

Phone

25002340

Σάββας Αντωνίου

Μέλος Συμβουλίου

Email

iacovos.papaiacovou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Ιάκωβος Παπαϊακώβου

Μέλος Συμβουλίου

Email

costas.hoppas@cut.ac.cy

Phone

2500 2450

Κώστας Χόππας

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

Υποστήριξη Επιτροπής Διαχείρισης Περιουσίας και Αναθεώρησης Συμβολαίων

Διοικητική Υποστήριξη: Γραφείο ΔΔΟ

Στις συνεδρίες συμμετέχει ο ΔΔΟ χωρίς δικαίωμα ψήφου

Υποστήριξη Επιτροπής Διαχείρισης Περιουσίας και Αναθεώρησης Συμβολαίων

Διοικητική Υποστήριξη: Γραφείο ΔΔΟ

Στις συνεδρίες συμμετέχει ο ΔΔΟ χωρίς δικαίωμα ψήφου