Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσίας και Αναθεώρησης Συμβολαίων

Email

christos.homatas@cut.ac.cy

Phone

Χρίστος Χωματάς

Μέλος Συμβουλίου

Email

c.chrysostomou@cut.ac.cy

Phone

25002616

Κρίστης Χρυσοστόμου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Email

savvas.antoniou@cut.ac.cy

Phone

25002616

Σάββας Αντωνίου

Μέλος Συμβουλίου

Email

savvas.stouppas@cut.ac.cy

Phone

25002616

Σάββας Στούππας

Μέλος Συμβουλίου

Email

tasos.georgiades@cut.ac.cy

Phone

25002560

Τάσος Γεωργιάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

costas.hoppas@cut.ac.cy

Phone

2500 2450

Κώστας Χόππας

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

Υποστήριξη Επιτροπής Διαχείρισης Περιουσίας και Αναθεώρησης Συμβολαίων

Διοικητική Υποστήριξη: Γραφείο ΔΔΟ

Υποστήριξη Επιτροπής Διαχείρισης Περιουσίας και Αναθεώρησης Συμβολαίων

Διοικητική Υποστήριξη: Γραφείο ΔΔΟ