Συμβουλευτική Επιτροπή Διασύνδεσης με την Κοινωνία και τη Βιομηχανία

Email

nikolas.iordanou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Νικόλας Ιορδάνου

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου

Email

pantelis.kelires@cut.ac.cy

Phone

25002559

Παντελεήμων Χ. Κελίρης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Email

catherine.nikita@cut.ac.cy

Phone

25002500

Κατερίνα Νικήτα

Μέλος Συμβουλίου

Email

takis.gavrielides@cut.ac.cy

Phone

25002500

Τάκης Γαβριηλίδης

Μέλος Συμβουλίου

Email

demetra.karantokis@cut.ac.cy

Phone

25002500

Δήμητρα Καραντώκη

Μέλος Συμβουλίου

Email

dimitris.tsaltas@cut.ac.cy

Phone

2500 2545

Δημήτρης Τσάλτας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

paul.christodoulides@cut.ac.cy

Phone

25002611

Παύλος Χριστοδουλίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Email

am.patsalis@edu.cut.ac.cy

Phone

25002611

Ανδρέας Πατσαλής

Μέλος - Εκπρόσωπος Φοιτητών

Email

am.patsalis@edu.cut.ac.cy

Phone

25002611

Κικούλα Κότσαπα

Εκπρόσωπως Σωματείου ΦΙΛΟΙ ΤΕΠΑΚ

Επιτροπή Διασύνδεσης με Κοινωνία και Βιομηχανία

Επιτροπή Διασύνδεσης με Κοινωνία και Βιομηχανία

Διοικητική Υποστήριξη: Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας