Έξυπνες Κάρτες (Smart Cards)

Πρόκειται για την κάρτα που σας δίνεται από το πανεπιστήμιο και η οποία έχει τις πιο κάτω δυνατότητες:

 • Δυνατότητα σύνδεσης με έξυπνη κάρτα (smart card) σε υπολογιστές του πανεπιστημίου
 • πρόσβαση στο ενσύρματο δίκτυο του πανεπιστημίου
 • εκτύπωση και σάρωση 
 • σύνδεση στις δίαφορες υπηρεσίες του πανεπιστημίου (moodle, SIS, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
 • σύνδεση με τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
 • δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής

Το προσωρινό Pin της κάρτας, το οποίο σας δίνεται κατά την παραλαβή, πρέπει να το αλλάξετε με κάποιο που θα επιλέξετε εσείς αμέσως μόλις την πάρετε στα χέρια σας.

Αλλαγή Pin

(επεξηγηματικό βίντεο για αλλαγή pin)

Για την αλλαγή του Pin ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Εισάγετε την κάρτα σας στο Card Reader του υπολογιστή, το οποίο θα είναι είτε ενσωματωμένο είτε εξωτερικό.
 2. Ανοίξτε το πρόγραμμα AWP Manager το οποίο βρίσκεται στους υπολογιστές του πανεπιστημίου και επιλέξτε Passphrase.
 3. Εισάγετε το Passphrase (Pin) που σας δόθηκε και πατήστε Log In.
 4. Στη συνέχεια, συμπληρώστε το πεδίο Current Passphrase με αυτό που σας δόθηκε, ενώ στα πεδία New Passphrase και Retype new Passphrase, συμπληρώστε το καινούριο Pin που εσείς έχετε επιλέξει. Πατήστε Change.
 5. Το Pin σας έχει αλλάξει!

Σημειώστε ότι η χρήση των υπηρεσιών καθώς και του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα του Πανεπιστημίου.

 

Έξυπνες Κάρτες (Smart Cards)

Πρόκειται για την κάρτα που σας δίνεται από το πανεπιστήμιο και η οποία έχει τις πιο κάτω δυνατότητες:

 • Δυνατότητα σύνδεσης με έξυπνη κάρτα (smart card) σε υπολογιστές του πανεπιστημίου
 • πρόσβαση στο ενσύρματο δίκτυο του πανεπιστημίου
 • εκτύπωση και σάρωση 
 • σύνδεση στις δίαφορες υπηρεσίες του πανεπιστημίου (moodle, SIS, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
 • σύνδεση με τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
 • δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής

Το προσωρινό Pin της κάρτας, το οποίο σας δίνεται κατά την παραλαβή, πρέπει να το αλλάξετε με κάποιο που θα επιλέξετε εσείς αμέσως μόλις την πάρετε στα χέρια σας.

Αλλαγή Pin

(επεξηγηματικό βίντεο για αλλαγή pin)

Για την αλλαγή του Pin ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Εισάγετε την κάρτα σας στο Card Reader του υπολογιστή, το οποίο θα είναι είτε ενσωματωμένο είτε εξωτερικό.
 2. Ανοίξτε το πρόγραμμα AWP Manager το οποίο βρίσκεται στους υπολογιστές του πανεπιστημίου και επιλέξτε Passphrase.
 3. Εισάγετε το Passphrase (Pin) που σας δόθηκε και πατήστε Log In.
 4. Στη συνέχεια, συμπληρώστε το πεδίο Current Passphrase με αυτό που σας δόθηκε, ενώ στα πεδία New Passphrase και Retype new Passphrase, συμπληρώστε το καινούριο Pin που εσείς έχετε επιλέξει. Πατήστε Change.
 5. Το Pin σας έχει αλλάξει!

Σημειώστε ότι η χρήση των υπηρεσιών καθώς και του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα του Πανεπιστημίου.