Ψηφιακή Υπογραφή

Η Ψηφιακή Υπογραφή ισοδυναμεί με τη φυσική υπογραφή στον ψηφιακό κόσμο.  Όπως δηλαδή υπογράφεται ένα έγγραφο ή μια βεβαίωση από ένα φυσικό πρόσωπο, με τον ίδιο τρόπο υπογράφονται ψηφιακά τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία.

Κύριος σκοπός της χρήσης των προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών είναι:

 1. η ταυτοποίηση του προσώπου που υπογράφει (αυθεντικότητα)
 2. η εγγύηση της γνησιότητας των ψηφιακών δεδομένων (ακεραιότητα)
 3. η μη αποποίηση ευθύνης του προσώπου που υπογράφει (μη αποποίηση ευθύνης)

Για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής χρειάζονται τα πιο κάτω:

 1. Οι χρήστες να έχουν την ταυτότητα του ΤΠΚ (smart card) ή/και το digital signature USB που περιέχει τα πιστοποιητικά τους. Όσοι δεν έχουν κάρτα μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης (κτήριο Βασίλης Μιχαηλίδης) για την έκδοση της ταυτότητας τους.
 2. Οι χρήστες να χρησιμοποιούν Η/Υ του ΤΠΚ  και να είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο του ΤΠΚ (ή να είναι συνδεδεμένοι με VPN). Οι Η/Υ πρέπει να έχουν card reader ενσωματωμένο ή εξωτερικό (παρέχονται από την ΥΣΠΤ).
 3. Ο κάθε χρήστης να γνωρίζει το προσωπικό του PIN. Το ΡΙΝ είναι ένα 4ψήφιος αριθμός και έχουν δοθεί μαζί με τις κάρτες σε κλειστό φάκελο με τις οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής μέσω του λογισμικού AWP.  Όσοι δεν έχουν ή δεν θυμούνται το PIN μπορούν να στείλουν email στο smartcards@cut.ac.cy για να γίνει reset. Να τονίσουμε ότι  εάν κάποιος χρήστης εισάγει λάθος PIN 3 φορές η κάρτα κλειδώνει και για να ξεκλειδώσει χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εάν κάποιος συνεχίσει να βάζει λάθος PIN η κάρτα κλειδώνει μόνιμα και πρέπει να εκδοθεί άλλη με επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο!
 4. Τα  πιστοποιητικά που περιέχει η κάθε κάρτα  πρέπει να είναι έγκυρα (να μην έχουν λήξει ). Τα πιστοποιητικά έχουν διάρκεια ζωής 2 χρόνια.  Η ανανέωση των πιστοποιητικών ΔΕΝ μπορεί να γίνει απομακρυσμένα και μπορεί να γίνει μετά από συνεννόηση μαζί μας στο smartcards@cut.ac.cy.  

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική υπογραφή στα email και στα σημειώματα τύπου pdf πρέπει να γίνουν μια φορά οι αρχικές ρυθμίσεις στην outlook και στον adobe reader. Για να γίνουν οι ρυθμίσεις πρέπει η κάρτα να είναι μέσα στον reader.

Για Windows

Oδηγίες για την outlook σε μορφή video. Οδηγίες για τον adobe reader.  Για να υπογράψουμε ένα email ή ένα σημείωμα (pdf) πρέπει να έχουμε την κάρτα μας στον reader ακολουθήστε τις οδηγίες 

Για MAC

Eδώ μπορείτε να κατεβάσετε το AWP identity manager software για τα MAC
https://cloud.cut.ac.cy/index.php/s/WX7Hf4g82BkLndf

 

Ψηφιακή Υπογραφή

Η Ψηφιακή Υπογραφή ισοδυναμεί με τη φυσική υπογραφή στον ψηφιακό κόσμο.  Όπως δηλαδή υπογράφεται ένα έγγραφο ή μια βεβαίωση από ένα φυσικό πρόσωπο, με τον ίδιο τρόπο υπογράφονται ψηφιακά τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία.

Κύριος σκοπός της χρήσης των προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών είναι:

 1. η ταυτοποίηση του προσώπου που υπογράφει (αυθεντικότητα)
 2. η εγγύηση της γνησιότητας των ψηφιακών δεδομένων (ακεραιότητα)
 3. η μη αποποίηση ευθύνης του προσώπου που υπογράφει (μη αποποίηση ευθύνης)

Για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής χρειάζονται τα πιο κάτω:

 1. Οι χρήστες να έχουν την ταυτότητα του ΤΠΚ (smart card) ή/και το digital signature USB που περιέχει τα πιστοποιητικά τους. Όσοι δεν έχουν κάρτα μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης (κτήριο Βασίλης Μιχαηλίδης) για την έκδοση της ταυτότητας τους.
 2. Οι χρήστες να χρησιμοποιούν Η/Υ του ΤΠΚ  και να είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο του ΤΠΚ (ή να είναι συνδεδεμένοι με VPN). Οι Η/Υ πρέπει να έχουν card reader ενσωματωμένο ή εξωτερικό (παρέχονται από την ΥΣΠΤ).
 3. Ο κάθε χρήστης να γνωρίζει το προσωπικό του PIN. Το ΡΙΝ είναι ένα 4ψήφιος αριθμός και έχουν δοθεί μαζί με τις κάρτες σε κλειστό φάκελο με τις οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής μέσω του λογισμικού AWP.  Όσοι δεν έχουν ή δεν θυμούνται το PIN μπορούν να στείλουν email στο smartcards@cut.ac.cy για να γίνει reset. Να τονίσουμε ότι  εάν κάποιος χρήστης εισάγει λάθος PIN 3 φορές η κάρτα κλειδώνει και για να ξεκλειδώσει χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εάν κάποιος συνεχίσει να βάζει λάθος PIN η κάρτα κλειδώνει μόνιμα και πρέπει να εκδοθεί άλλη με επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο!
 4. Τα  πιστοποιητικά που περιέχει η κάθε κάρτα  πρέπει να είναι έγκυρα (να μην έχουν λήξει ). Τα πιστοποιητικά έχουν διάρκεια ζωής 2 χρόνια.  Η ανανέωση των πιστοποιητικών ΔΕΝ μπορεί να γίνει απομακρυσμένα και μπορεί να γίνει μετά από συνεννόηση μαζί μας στο smartcards@cut.ac.cy.  

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική υπογραφή στα email και στα σημειώματα τύπου pdf πρέπει να γίνουν μια φορά οι αρχικές ρυθμίσεις στην outlook και στον adobe reader. Για να γίνουν οι ρυθμίσεις πρέπει η κάρτα να είναι μέσα στον reader.

Για Windows

Oδηγίες για την outlook σε μορφή video. Οδηγίες για τον adobe reader.  Για να υπογράψουμε ένα email ή ένα σημείωμα (pdf) πρέπει να έχουμε την κάρτα μας στον reader ακολουθήστε τις οδηγίες 

Για MAC

Eδώ μπορείτε να κατεβάσετε το AWP identity manager software για τα MAC
https://cloud.cut.ac.cy/index.php/s/WX7Hf4g82BkLndf