Πληροφορίες για τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για την πλήρωση επτά (7) κενών μόνιμων θέσεων Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου (Α13(II))

Πληροφορίες για τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για την πλήρωση επτά (7) κενών μόνιμων θέσεων Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου (Α13(II))