Πληροφορίες για τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για την πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσης Λογιστή (Α9-11-12)

Πληροφορίες για τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για την πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσης Λογιστή (Α9-11-12)