Γραφείο Μισθοδοσίας και Συντάξεων

Το Γραφείο Μισθοδοσίας έχει ως κύριο στόχο την ορθή και έγκαιρη καταβολή των προσωπικών απολαβών και συντάξεων στους δικαιούχους τους. Παράλληλα προβαίνει σε παρακράτηση των διαφόρων αποκοπών από τις απολαβές του προσωπικού ανάλογα με το καθεστώς εργοδότησης (π.χ. φόρος εισοδήματος, κοινωνικές ασφαλίσεις κτλ) και εν συνεχεία στην καταβολή τους, μαζί με τις εισφορές του εργοδότη, στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.

Επιπρόσθετα έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό των συστημάτων του και την παράλληλη εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων που θα διασφαλίζουν την ορθή και έγκαιρη καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους τους. Ταυτόχρονα επιδιώκει την αγαστή συνεργασία, την έγκαιρη πληροφόρηση και την έκδοση διάφορων πιστοποιητικών τόσο προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα όσο και σε εξωτερικούς κυβερνητικούς και μη φορείς.

Γραφείο Μισθοδοσίας και Συντάξεων

Το Γραφείο Μισθοδοσίας έχει ως κύριο στόχο την ορθή και έγκαιρη καταβολή των προσωπικών απολαβών και συντάξεων στους δικαιούχους τους. Παράλληλα προβαίνει σε παρακράτηση των διαφόρων αποκοπών από τις απολαβές του προσωπικού ανάλογα με το καθεστώς εργοδότησης (π.χ. φόρος εισοδήματος, κοινωνικές ασφαλίσεις κτλ) και εν συνεχεία στην καταβολή τους, μαζί με τις εισφορές του εργοδότη, στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.

Επιπρόσθετα έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό των συστημάτων του και την παράλληλη εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων που θα διασφαλίζουν την ορθή και έγκαιρη καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους τους. Ταυτόχρονα επιδιώκει την αγαστή συνεργασία, την έγκαιρη πληροφόρηση και την έκδοση διάφορων πιστοποιητικών τόσο προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα όσο και σε εξωτερικούς κυβερνητικούς και μη φορείς.

Προσωπικό Γραφείου Μισθοδοσίας και Συντάξεων

Email

thekla.michaelidou@cut.ac.cy

Phone

2500 2524

Email

demetra.katsari@cut.ac.cy

Phone

2500 2517

Δήμητρα Κατσαρή

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

elena.demetriou@cut.ac.cy

Phone

2500 2512

Έλενα Δημητρίου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

georgia.moleski@cut.ac.cy

Phone

2500 2557

Γεωργία Μολέσκη

Λογιστικός Λειτουργός

Email

elena.savva@cut.ac.cy

Phone

2500 2379

Έλενα Σάββα

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός