Γραφείο Πληρωμών

Το Γραφείο Πληρωμών έχει στην αρμοδιότητά του τη διενέργεια πληρωμών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, εφαρμόζοντας τη σχετική Νομοθεσία του Πανεπιστημίου και του Κράτους ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κανονισμών, κανόνων, διατάξεων και δημοσιονομικών οδηγιών.

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Πληρωμών αφορούν την υλοποίηση όλων των πληρωμών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τη μισθοδοσία, τις ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες καθώς και τα εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα.

Οι πιο κάτω εργασίες αφορούν τις βασικότερες αρμοδιότητες του Γραφείου Πληρωμών:

 • Καταχώρηση ημερολογιακών και άλλων επιμέρους εγγραφών στο λογισμικό σύστημα σχετικά με πληρωμές και άλλες δεσμεύσεις του Πανεπιστημίου
 • Έλεγχος οδηγιών πληρωμής, οριστικοποίηση και προώθηση πληρωμών
 • Έκδοση επιταγών και τραπεζικών εντολών
 • Καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τις πληρωμές του Πανεπιστημίου
 • Ενημέρωση των Πιστωτών του Πανεπιστημίου σχετικά με οφειλές προς αυτούς
 • Εισηγήσεις προς τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου σχετικά με τη βελτίωση της διαδικασίας των πληρωμών του Πανεπιστημίου
 • Ενημέρωση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου καθώς και άλλων σχετικά με τη νομοθεσία, κανονισμούς, κανόνες, εγκυκλίους κ.α. που σχετίζονται με τη διαδικασία και γενικότερα με την εξουσιοδότηση των πληρωμών
 • Ετοιμασία σημειωμάτων σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του Γραφείου Πληρωμών
 • Παρουσιάσεις, εκπαιδεύσεις και ενημέρωση χρηστών του λογισμικού συστήματος
 • Εκθέσεις, μελέτες, αναλύσεις, κοστολογήσεις, και άλλες καταστάσεις σχετικά με οικονομικά στοιχεία

Γραφείο Πληρωμών

Το Γραφείο Πληρωμών έχει στην αρμοδιότητά του τη διενέργεια πληρωμών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, εφαρμόζοντας τη σχετική Νομοθεσία του Πανεπιστημίου και του Κράτους ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κανονισμών, κανόνων, διατάξεων και δημοσιονομικών οδηγιών.

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Πληρωμών αφορούν την υλοποίηση όλων των πληρωμών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τη μισθοδοσία, τις ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες καθώς και τα εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα.

Οι πιο κάτω εργασίες αφορούν τις βασικότερες αρμοδιότητες του Γραφείου Πληρωμών:

 • Καταχώρηση ημερολογιακών και άλλων επιμέρους εγγραφών στο λογισμικό σύστημα σχετικά με πληρωμές και άλλες δεσμεύσεις του Πανεπιστημίου
 • Έλεγχος οδηγιών πληρωμής, οριστικοποίηση και προώθηση πληρωμών
 • Έκδοση επιταγών και τραπεζικών εντολών
 • Καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τις πληρωμές του Πανεπιστημίου
 • Ενημέρωση των Πιστωτών του Πανεπιστημίου σχετικά με οφειλές προς αυτούς
 • Εισηγήσεις προς τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου σχετικά με τη βελτίωση της διαδικασίας των πληρωμών του Πανεπιστημίου
 • Ενημέρωση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου καθώς και άλλων σχετικά με τη νομοθεσία, κανονισμούς, κανόνες, εγκυκλίους κ.α. που σχετίζονται με τη διαδικασία και γενικότερα με την εξουσιοδότηση των πληρωμών
 • Ετοιμασία σημειωμάτων σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του Γραφείου Πληρωμών
 • Παρουσιάσεις, εκπαιδεύσεις και ενημέρωση χρηστών του λογισμικού συστήματος
 • Εκθέσεις, μελέτες, αναλύσεις, κοστολογήσεις, και άλλες καταστάσεις σχετικά με οικονομικά στοιχεία

Προσωπικό Γραφείου Πληρωμών

Email

maria.teklou@cut.ac.cy

Phone

2500 2214

Μαρία Τέκλου

Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

g.genethliou@cut.ac.cy

Phone

2500 2208

Γενέθλιος Γενεθλίου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

christiana.constantinou@cut.ac.cy

Phone

2500 2508

Χριστιάνα Κωνσταντίνου

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

stella.antoniou@cut.ac.cy

Phone

2500 2620

Στέλλα Αντωνίου

Λογιστικός Λειτουργός

Email

andri.michael@cut.ac.cy

Phone

2500 2445

Άντρη Μιχαήλ

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

fivi.alexandrou@cut.ac.cy

Phone

2500 2431

Φοίβη Αλεξάνδρου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

eftychia.kolossiati@cut.ac.cy

Phone

2500 2479

Ευτυχία Κολοσσιάτη

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

s.charalambous@cut.ac.cy

Phone

2500 2487

Σταυρούλα Χαραλάμπους

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

anna.demetriou@cut.ac.cy

Phone

2500 2372

Άννα Δημητρίου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

marina.nearchou@cut.ac.cy

Phone

2500 2261

Μαρίνα Νεάρχου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός