Μηχανολόγων Μηχανικών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Οπτο-ηλεκτρονικά υλικά και Διατάξεις»

Απαιτούμενα Προσόντα Η θέση είναι μόνον για φοιτητή/τρία πλήρους φοίτησης, ο οποίος/α πρέπει να παρουσιάσουν δείγματα εξαιρετικών ακαδημαϊκών/ερευνητικών και πειραματικών ικανοτήτων. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί για την κάθε θέση, θα εργοδοτηθεί σαν ερευνητικός βοηθός σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Στέλιος Χούλης, Καθηγητής stelios.choulis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Συντονισμός αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων για διαδικασίες επισκόπησης και συντήρησης»

Απαιτούμενα Προσόντα:  Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο έτη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου H2020/RIMA (Robotics for infrastructure inspection and maintainance) και επακόλουθη χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή σε συναφές πεδίο καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών στη Μηχανολογία ή σε συναφές πεδίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως επίσης και άριστες ικανότητες στα μαθηματικά. Απαραίτητη είναι η γνώση υπολογιστών και άριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού (C/C++ ή/και Python ή/και Fortran). Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββα Γ. Λοΐζου, Επίκουρος Καθηγητής , savvas.loizou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Σχεδιασμός διαδικασιών για αυτόνομα ρομποτικά συστήματα»

Απαιτούμενα Προσόντα:  Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο έτη στα πλαίσια του Εθνικού ερευνητικού έργου ΙΠΕ/RETuNE (Real-time Communications for the Practical  Communication Networks) και επακόλουθη χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή σε συναφές πεδίο καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών στη Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή σε συναφές πεδίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως επίσης και άριστες ικανότητες στα μαθηματικά. Απαραίτητη είναι η γνώση υπολογιστών και άριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού (C/C++ ή/και Python ή/και Fortran). Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββα Γ. Λοΐζου, Επίκουρος Καθηγητής , savvas.loizou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Συντονισμός ομάδων αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων με περιορισμούς επικοινωνίας»

Απαιτούμενα Προσόντα:  Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο έτη στα πλαίσια του Εθνικού ερευνητικού έργου ΙΠΕ/HOD-ICCCS (Hierarchical Organization and Decentralization in Information Communication and Control of Complex Dynamical Systems) και επακόλουθη χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή σε συναφές πεδίο καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών στη Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή σε συναφές πεδίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως επίσης και άριστες ικανότητες στα μαθηματικά. Απαραίτητη είναι η γνώση υπολογιστών και άριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού (C/C++ ή/και Python ή/και Fortran). Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββα Γ. Λοΐζου, Επίκουρος Καθηγητής , savvas.loizou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002819

Μηχανολόγων Μηχανικών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Οπτο-ηλεκτρονικά υλικά και Διατάξεις»

Απαιτούμενα Προσόντα Η θέση είναι μόνον για φοιτητή/τρία πλήρους φοίτησης, ο οποίος/α πρέπει να παρουσιάσουν δείγματα εξαιρετικών ακαδημαϊκών/ερευνητικών και πειραματικών ικανοτήτων. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί για την κάθε θέση, θα εργοδοτηθεί σαν ερευνητικός βοηθός σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Στέλιος Χούλης, Καθηγητής stelios.choulis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Συντονισμός αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων για διαδικασίες επισκόπησης και συντήρησης»

Απαιτούμενα Προσόντα:  Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο έτη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου H2020/RIMA (Robotics for infrastructure inspection and maintainance) και επακόλουθη χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή σε συναφές πεδίο καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών στη Μηχανολογία ή σε συναφές πεδίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως επίσης και άριστες ικανότητες στα μαθηματικά. Απαραίτητη είναι η γνώση υπολογιστών και άριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού (C/C++ ή/και Python ή/και Fortran). Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββα Γ. Λοΐζου, Επίκουρος Καθηγητής , savvas.loizou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Σχεδιασμός διαδικασιών για αυτόνομα ρομποτικά συστήματα»

Απαιτούμενα Προσόντα:  Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο έτη στα πλαίσια του Εθνικού ερευνητικού έργου ΙΠΕ/RETuNE (Real-time Communications for the Practical  Communication Networks) και επακόλουθη χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή σε συναφές πεδίο καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών στη Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή σε συναφές πεδίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως επίσης και άριστες ικανότητες στα μαθηματικά. Απαραίτητη είναι η γνώση υπολογιστών και άριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού (C/C++ ή/και Python ή/και Fortran). Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββα Γ. Λοΐζου, Επίκουρος Καθηγητής , savvas.loizou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Συντονισμός ομάδων αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων με περιορισμούς επικοινωνίας»

Απαιτούμενα Προσόντα:  Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο έτη στα πλαίσια του Εθνικού ερευνητικού έργου ΙΠΕ/HOD-ICCCS (Hierarchical Organization and Decentralization in Information Communication and Control of Complex Dynamical Systems) και επακόλουθη χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή σε συναφές πεδίο καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών στη Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή σε συναφές πεδίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως επίσης και άριστες ικανότητες στα μαθηματικά. Απαραίτητη είναι η γνώση υπολογιστών και άριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού (C/C++ ή/και Python ή/και Fortran). Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββα Γ. Λοΐζου, Επίκουρος Καθηγητής , savvas.loizou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002819