Δημόσιας Επικοινωνίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εσωτερικό Μάρκετινγκ και Καινοτομία σε Οργανισμούς Προσφοράς Υπηρεσιών»

Περιγραφή: Το προτεινόμενο θέμα ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Μάρκετινγκ και επικεντρώνεται στο Εσωτερικό Μάρκετινγκ (φαίνεται να ξεκίνησε από τους Berry et al. (1976), ως εργαλείο ενίσχυσης της οργάνωσης εσωτερικά του οργανισμού, με σκοπό την αποτελεσματική ανταπόκριση των αποδεκτών - πελατών), με πεδίο εφαρμογής τους Οργανισμούς προσφοράς υπηρεσιών. 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα πεδία των: Μάρκετινγκ , Επικοινωνίας και  Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες, και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Θα πρέπει επίσης να μπορούν να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες και να μπορούν να εργαστούν συνεργατικά αλλά και ατομικά.  Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι μπορούν να τεκμηριώσουν προηγούμενη ερευνητική εμπειρία.  Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο προσόν.

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και  περιγραφή (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στην Αγγλική γλώσσα.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα ή/και να προσληφθούν ως βοηθοί διδασκαλίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής george.panigyrakis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Υβριδική Δημοσιογραφία: Η περίπτωση της Εποικοδομητικής Δημοσιογραφίας»

Περιγραφή: Η δημοσιογραφία διέρχεται σημαντικών μεταβολών που επηρεάζουν και επανασυστήνουν το ρόλο της δημοσιογραφίας, τις πρακτικές και νόρμες της δημοσιογραφίας, τα εργαλεία και τους παραγωγούς της δημοσιογραφίας. Αυτές οι αλλαγές σταδιακά αντικαθιστούν το δυαδικό τρόπο σκέψης αναφορικά με το τί είναι και τί κάνει η δημοσιογραφία, και φέρνουν στο προσκήνιο νέες μορφές «δημοσιογραφικής αλήθειας». Η έννοια της υβριδικότητας χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τις αλλαγές αυτές και να χαρακτηρίσει το μεταβατικό στάδιο της δημοσιογραφίας. Ωστόσο, κάθε σύνθετο φαινόμενο που αναδύεται και δεν εμπίπτει σε οικεία ερμηνευτικά πλαίσια, συχνά χαρακτηρίζεται ως υβριδικό. Είναι σημαντικό επομένως, να διερευνηθεί διεξοδικότερα πώς κεντρικές έννοιες της επιστημολογίας και των ορίων της δημοσιογραφίας μεταβάλλονται στον απόηχο σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και της γενικευμένης αποδοχής αναφορικά με την αδυναμία ή απροθυμία της δημοσιογραφίας να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη απεικόνιση των θεμάτων, να αποκαλύπτει τα αίτια αλλά και αναφέρεται σε ιδέες και εξελίξεις που μπορούν να προάγουν λύσεις και αλλαγές.

Στο πλαίσιο αυτό, η εποικοδομητική δημοσιογραφία αποτελεί ένα αναδυόμενο πεδίο της δημοσιογραφίας που επιχειρεί να προάγει την ακριβή, δίκαιη και ολοκληρωμένη ενημέρωση, η οποία αποσκοπεί όχι μόνο στην ενημέρωση των πολιτών αλλά και στη διευκόλυνση και ενθάρρυνση του δημόσιου διαλόγου όχι μόνο αναφορικά με τα προβλήματα αλλά και γύρω από πιθανές λύσεις.  

Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής είναι η μελέτη της εποικοδομητικής δημοσιογραφίας ως ενός εφικτού δημοσιογραφικού μοντέλου στο μεσογειακό επικοινωνιακό σύστημα.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα πεδία των δημοσιογραφικών σπουδών και των σπουδών επικοινωνίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες, και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να μπορούν να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες και να μπορούν να εργαστούν συνεργατικά αλλά και ατομικά.  Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι μπορούν να τεκμηριώσουν προηγούμενη ερευνητική εμπειρία.  Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο προσόν.

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη τεκμηρίωση για τα προσόντα τους.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να αποστείλουν το βιογραφικό τους, τη δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να περιγράφουν το υπόβαθρο και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες), καθώς και δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς. 

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα ή/και να προσληφθούν ως βοηθοί διδασκαλίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λία - Πασχαλία Σπυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, l.spyridou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Δημοσιογραφία και Τεχνητή Νοημοσύνη»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η μελέτη των χρήσεων και των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία. Ολοένα και περισσότερο οι αλγόριθμοι και η αυτοματοποίηση αντικαθιστούν εργασίες και αποφάσεις που μέχρι πρότινος αποτελούσαν όχι μόνο μέρος της δουλειάς του δημοσιογράφου, αλλά ταυτόχρονα όριζαν και οριοθετούσαν την επαγγελματική ταυτότητα, τις δεξιότητες και τις γνώσεις του δημοσιογράφου. Πλέον η τεχνολογία διασυνδέεται και επηρεάζει σημαντικά τις πρακτικές και τις νόρμες της δημοσιογραφίας, και τελικά το παραγόμενο περιεχόμενο. Η διατριβή μπορεί να εστιάσει σε επιμέρους εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης, όπως είναι η προσωποποίηση των ειδήσεων, η προβολή των ειδήσεων σε επιμέρους πλατφόρμες, οι μορφές αναλυτικής μέτρησης του κοινού και οι επιπτώσεις στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Επίσης η διατριβή μπορεί να εστιάσει στη μελέτη συγκεκριμένων εφαρμογών και λογισμικών που στηρίζονται στην αλγοριθμική αναζήτηση ειδήσεων και πληροφοριών, απευθύνονται στις αίθουσες σύνταξης και υπόσχονται να  βελτιώσουν τη δημοσιογραφική παραγωγή προς την κατεύθυνση της δημιουργικής προσέγγισης των θεμάτων και της ολοκληρωμένη ενημέρωσης.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο πεδίο των δημοσιογραφικών σπουδών, των σπουδών επικοινωνίας και μέσων ή άλλου συναφούς αντικειμένου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες, και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να μπορούν να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες και να μπορούν να εργαστούν συνεργατικά αλλά και ατομικά.  Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι μπορούν να τεκμηριώσουν προηγούμενη ερευνητική εμπειρία.  Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο προσόν.

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη τεκμηρίωση για τα προσόντα τους.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να αποστείλουν το βιογραφικό τους, τη δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να περιγράφουν το υπόβαθρο και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες), καθώς και δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς. 

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα ή/και να προσληφθούν ως βοηθοί διδασκαλίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λία - Πασχαλία Σπυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, l.spyridou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002501, Φαξ.: 25002862

Δημόσιας Επικοινωνίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εσωτερικό Μάρκετινγκ και Καινοτομία σε Οργανισμούς Προσφοράς Υπηρεσιών»

Περιγραφή: Το προτεινόμενο θέμα ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Μάρκετινγκ και επικεντρώνεται στο Εσωτερικό Μάρκετινγκ (φαίνεται να ξεκίνησε από τους Berry et al. (1976), ως εργαλείο ενίσχυσης της οργάνωσης εσωτερικά του οργανισμού, με σκοπό την αποτελεσματική ανταπόκριση των αποδεκτών - πελατών), με πεδίο εφαρμογής τους Οργανισμούς προσφοράς υπηρεσιών. 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα πεδία των: Μάρκετινγκ , Επικοινωνίας και  Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες, και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Θα πρέπει επίσης να μπορούν να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες και να μπορούν να εργαστούν συνεργατικά αλλά και ατομικά.  Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι μπορούν να τεκμηριώσουν προηγούμενη ερευνητική εμπειρία.  Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο προσόν.

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και  περιγραφή (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στην Αγγλική γλώσσα.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα ή/και να προσληφθούν ως βοηθοί διδασκαλίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής george.panigyrakis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Υβριδική Δημοσιογραφία: Η περίπτωση της Εποικοδομητικής Δημοσιογραφίας»

Περιγραφή: Η δημοσιογραφία διέρχεται σημαντικών μεταβολών που επηρεάζουν και επανασυστήνουν το ρόλο της δημοσιογραφίας, τις πρακτικές και νόρμες της δημοσιογραφίας, τα εργαλεία και τους παραγωγούς της δημοσιογραφίας. Αυτές οι αλλαγές σταδιακά αντικαθιστούν το δυαδικό τρόπο σκέψης αναφορικά με το τί είναι και τί κάνει η δημοσιογραφία, και φέρνουν στο προσκήνιο νέες μορφές «δημοσιογραφικής αλήθειας». Η έννοια της υβριδικότητας χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τις αλλαγές αυτές και να χαρακτηρίσει το μεταβατικό στάδιο της δημοσιογραφίας. Ωστόσο, κάθε σύνθετο φαινόμενο που αναδύεται και δεν εμπίπτει σε οικεία ερμηνευτικά πλαίσια, συχνά χαρακτηρίζεται ως υβριδικό. Είναι σημαντικό επομένως, να διερευνηθεί διεξοδικότερα πώς κεντρικές έννοιες της επιστημολογίας και των ορίων της δημοσιογραφίας μεταβάλλονται στον απόηχο σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και της γενικευμένης αποδοχής αναφορικά με την αδυναμία ή απροθυμία της δημοσιογραφίας να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη απεικόνιση των θεμάτων, να αποκαλύπτει τα αίτια αλλά και αναφέρεται σε ιδέες και εξελίξεις που μπορούν να προάγουν λύσεις και αλλαγές.

Στο πλαίσιο αυτό, η εποικοδομητική δημοσιογραφία αποτελεί ένα αναδυόμενο πεδίο της δημοσιογραφίας που επιχειρεί να προάγει την ακριβή, δίκαιη και ολοκληρωμένη ενημέρωση, η οποία αποσκοπεί όχι μόνο στην ενημέρωση των πολιτών αλλά και στη διευκόλυνση και ενθάρρυνση του δημόσιου διαλόγου όχι μόνο αναφορικά με τα προβλήματα αλλά και γύρω από πιθανές λύσεις.  

Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής είναι η μελέτη της εποικοδομητικής δημοσιογραφίας ως ενός εφικτού δημοσιογραφικού μοντέλου στο μεσογειακό επικοινωνιακό σύστημα.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα πεδία των δημοσιογραφικών σπουδών και των σπουδών επικοινωνίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες, και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να μπορούν να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες και να μπορούν να εργαστούν συνεργατικά αλλά και ατομικά.  Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι μπορούν να τεκμηριώσουν προηγούμενη ερευνητική εμπειρία.  Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο προσόν.

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη τεκμηρίωση για τα προσόντα τους.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να αποστείλουν το βιογραφικό τους, τη δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να περιγράφουν το υπόβαθρο και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες), καθώς και δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς. 

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα ή/και να προσληφθούν ως βοηθοί διδασκαλίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λία - Πασχαλία Σπυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, l.spyridou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Δημοσιογραφία και Τεχνητή Νοημοσύνη»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η μελέτη των χρήσεων και των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία. Ολοένα και περισσότερο οι αλγόριθμοι και η αυτοματοποίηση αντικαθιστούν εργασίες και αποφάσεις που μέχρι πρότινος αποτελούσαν όχι μόνο μέρος της δουλειάς του δημοσιογράφου, αλλά ταυτόχρονα όριζαν και οριοθετούσαν την επαγγελματική ταυτότητα, τις δεξιότητες και τις γνώσεις του δημοσιογράφου. Πλέον η τεχνολογία διασυνδέεται και επηρεάζει σημαντικά τις πρακτικές και τις νόρμες της δημοσιογραφίας, και τελικά το παραγόμενο περιεχόμενο. Η διατριβή μπορεί να εστιάσει σε επιμέρους εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης, όπως είναι η προσωποποίηση των ειδήσεων, η προβολή των ειδήσεων σε επιμέρους πλατφόρμες, οι μορφές αναλυτικής μέτρησης του κοινού και οι επιπτώσεις στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Επίσης η διατριβή μπορεί να εστιάσει στη μελέτη συγκεκριμένων εφαρμογών και λογισμικών που στηρίζονται στην αλγοριθμική αναζήτηση ειδήσεων και πληροφοριών, απευθύνονται στις αίθουσες σύνταξης και υπόσχονται να  βελτιώσουν τη δημοσιογραφική παραγωγή προς την κατεύθυνση της δημιουργικής προσέγγισης των θεμάτων και της ολοκληρωμένη ενημέρωσης.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο πεδίο των δημοσιογραφικών σπουδών, των σπουδών επικοινωνίας και μέσων ή άλλου συναφούς αντικειμένου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες, και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να μπορούν να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες και να μπορούν να εργαστούν συνεργατικά αλλά και ατομικά.  Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι μπορούν να τεκμηριώσουν προηγούμενη ερευνητική εμπειρία.  Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο προσόν.

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη τεκμηρίωση για τα προσόντα τους.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να αποστείλουν το βιογραφικό τους, τη δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να περιγράφουν το υπόβαθρο και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες), καθώς και δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς. 

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα ή/και να προσληφθούν ως βοηθοί διδασκαλίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λία - Πασχαλία Σπυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, l.spyridou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002501, Φαξ.: 25002862