Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

 

Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση υποτροφιών σε νέους φοιτητές που εισάγονται στο Διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών με έναρξη τον Ιανουάριο 2021. Οι υποτροφίες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: Πλήρεις και Μερικές. Η αξία της Πλήρους Υποτροφίας είναι €9,600, δηλ. €800 μηνιαίο επίδομα για δώδεκα μήνες, συν τα δίδακτρα. Η αξία της Μερικής Υποτροφίας είναι €6,830, δηλ. €683 μηνιαίο επίδομα για δέκα μήνες τον χρόνο.

Οι Υποτροφίες θα μπορούν να παραχωρηθούν για 3 χρόνια με δεδομένο ότι ο Υποψήφιος Διδάκτορας εκπληρώνει επιτυχώς όλα όσα προνοούνται στο Διδακτορικό Πρόγραμμα. Ως μέρος της Μερικής Υποτροφίας, ο Υποψήφιος Διδάκτορας θα προσφέρει υπηρεσία ως Βοηθός Διδασκαλίας στο Τμήμα ή/και να παρέχει διοικητική υποστήριξη.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ ξεκινώντας από τον σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/phd/applying/

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

 

Κριτήρια Επιλογής:

 1. Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. *
 2. Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέων θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 3. Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 4. Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 5. Προσωπική συνέντευξη  

*Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Ερευνητικές περιοχές:

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Υπολογιστική Στατιστική ή Υπολογιστική Οικονομετρία»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, Καθηγητής,  erricos.k@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Ερευνητική Σύμβουλος: Έλενα Καλότυχου, Επίκουρη Καθηγήτρια, eleni.kalotychou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα του «Τραπεζική ή Χρηματοοικονομική Τεχνολογία»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Κουρσάρος, Λέκτορας, demetris.koursaros@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός», στο θέμα «Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγητής, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Εταιρική Χρηματοδότηση»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Λουκά, Επίκουρος Καθηγητής, christodoulos.louca@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Ναυτιλιακά στο θέμα «Ναυτιλιακά ή Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής,  photis.panayides@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος-

Τηλ.: 25002628, Φαξ: 25002766

Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

 

Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση υποτροφιών σε νέους φοιτητές που εισάγονται στο Διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών με έναρξη τον Ιανουάριο 2021. Οι υποτροφίες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: Πλήρεις και Μερικές. Η αξία της Πλήρους Υποτροφίας είναι €9,600, δηλ. €800 μηνιαίο επίδομα για δώδεκα μήνες, συν τα δίδακτρα. Η αξία της Μερικής Υποτροφίας είναι €6,830, δηλ. €683 μηνιαίο επίδομα για δέκα μήνες τον χρόνο.

Οι Υποτροφίες θα μπορούν να παραχωρηθούν για 3 χρόνια με δεδομένο ότι ο Υποψήφιος Διδάκτορας εκπληρώνει επιτυχώς όλα όσα προνοούνται στο Διδακτορικό Πρόγραμμα. Ως μέρος της Μερικής Υποτροφίας, ο Υποψήφιος Διδάκτορας θα προσφέρει υπηρεσία ως Βοηθός Διδασκαλίας στο Τμήμα ή/και να παρέχει διοικητική υποστήριξη.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ ξεκινώντας από τον σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/phd/applying/

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

 

Κριτήρια Επιλογής:

 1. Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. *
 2. Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέων θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 3. Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 4. Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 5. Προσωπική συνέντευξη  

*Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Ερευνητικές περιοχές:

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Υπολογιστική Στατιστική ή Υπολογιστική Οικονομετρία»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, Καθηγητής,  erricos.k@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Ερευνητική Σύμβουλος: Έλενα Καλότυχου, Επίκουρη Καθηγήτρια, eleni.kalotychou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα του «Τραπεζική ή Χρηματοοικονομική Τεχνολογία»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Κουρσάρος, Λέκτορας, demetris.koursaros@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός», στο θέμα «Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγητής, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Εταιρική Χρηματοδότηση»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Λουκά, Επίκουρος Καθηγητής, christodoulos.louca@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Ναυτιλιακά στο θέμα «Ναυτιλιακά ή Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής,  photis.panayides@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος-

Τηλ.: 25002628, Φαξ: 25002766