Μάστερ στην προηγμένη νοσηλευτική και φροντίδα υγείας

Δομή

Σκοπός του προγράμματος είναι α) η προετοιμασία νοσηλευτών (και συναφών επαγγελματιών υγείας), στην κλινική πρακτική υψηλού επιπέδου σε λειτουργικούς ρόλους του ειδικού κλινικού νοσηλευτή (clinical specialist) / επαγγελματία υγείας και προηγμένου κλινικού νοσηλευτή (advance practitioner), και β) η προετοιμασία επαγγελματιών υγείας για διδακτορικές σπουδές.

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος θα διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την κλινική αξιολόγηση, τον καθορισμό θεραπευτικής αγωγής, την κατάρτιση σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας και τη διαχείριση σύνθετων κλινικών προβλημάτων. Επιπλέον, οι απόφοιτοι θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να διεξαγάγουν μεθοδολογικά έγκυρες ερευνητικές μελέτες και να παρέχουν κλινική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε επαγγελματίες υγείας στην ειδικότητά τους. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε  κύριες κατευθύνσεις:

  • Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική Νοσηλεία (12 θέσεις)
  • Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική  με εξειδίκευση στη Καρδιολογική Νοσηλεία (12 θέσεις)
  • Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα (10-12 θέσεις)
  • Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογίας (10-12 θέσεις)
  • Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Ψυχικής Υγείας*

*Η κατεύθυνση Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Ψυχικής Υγείας δεν θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την αποφοίτηση απαιτούνται τουλάχιστον 120 ECTS.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε Πτυχιούχους Νοσηλευτές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου άλλων Επιστημών Υγείας και συναφών επιστημών μπορεί να γίνουν δεκτοί βάσει των ανακοινωμένων κριτηρίων εισδοχής και επιπρόσθετων κριτηρίων που καθορίζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Προκειμένου να αποφοιτήσουν από το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων, της κλινικής πρακτικής και της διατριβής Μάστερ. Η διατριβή πρέπει να είναι  πρωτότυπη και να συνάδει με τις ακαδημαϊκές αρχές. Κάθε φοιτητής θα έχει επιβλέποντα καθηγητή ένα ακαδημαϊκό μέλος του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα κοινό κορμό μαθημάτων για τα πρώτα δύο εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει μαθήματα κατεύθυνσης/ ειδικότητας, ενώ το τέταρτο περιλαμβάνει την εκπόνηση πρωτότυπης ερευνητικής διατριβής και την κλινική άσκηση. Στα πρώτα τρία εξάμηνα προσφέρεται και ένας αριθμός μαθημάτων επιλογής, τα οποία επιλέγουν οι φοιτητές σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο.

Εισδοχή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στη Νοσηλευτική και να έχουν καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

Κάτοχοι πτυχίου συναφών Επιστημών Υγείας μπορεί να γίνουν δεκτοί βάσει κριτηρίων που ορίζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Περαιτέρω, είναι απαραίτητη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στη Νοσηλευτική, ως εξής:

  • Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας στη Κοινότητα: τουλάχιστον 2 έτη εργασιακής εμπειρίας στη Νοσηλευτική)
  • Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογίας: τουλάχιστον 2 έτη εργασιακής εμπειρίας στη Νοσηλευτική
  • Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική Νοσηλεία: τουλάχιστον 3 έτη εργασιακής εμπειρίας στη Νοσηλευτική (ειδικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή ΤΑΕΠ)
  • Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική Νοσηλεία με εξειδίκευση στην Εντατική Καρδιολογική Νοσηλεία: τουλάχιστον 3 έτη εργασιακής εμπειρίας στη Νοσηλευτική

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής προκειμένου να αξιολογήσει τους υποψηφίους, πέραν του βιογραφικού σημειώματος, της επιστολής αιτιολόγησης της πρόθεσης για φοίτηση στο πρόγραμμα, των αναλυτικών βαθμολογιών στα σχετικά με το πρόγραμμα και την κατεύθυνση μαθήματα και των συστατικών επιστολών, θα διενεργήσει και γραπτές εξετάσεις. 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια θα παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις οι οποίες προγραμματίζονται για την Τετάρτη, 29 Μαϊου 2019 και ώρα 15:00 στο Αμφιθέατρο 1, Κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος», στη γωνία των Οδών Θέμιδος και Ιφιγένειας,  στη Λεμεσός. 

Πατήστε εδώ για τη σχετική ανακοίνωση και τους κανόνες των εξετάσεων.

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των υποψηφίων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας γίνεται με ανάρτηση ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και με ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι.

Αιτήσεις για το πρόγραμμα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 20 Μαϊου 2019.

Μαθήματα

Κατεύθυνση Εντατικής Νοσηλείας

1o Εξάμηνο - Κοινός κορμός

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 501 Προηγμένη Κλινική Πρακτική: Εξελίξεις και Ερευνητικά Δεδομένα

5

NUR 502 Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Έρευνα Φροντίδας Υγείας

7

NUR 503 Ενδυνάμωση και Επικοινωνία στη Φροντίδα Υγείας

4

NUR 504 Φιλοσοφική Διερεύνηση και Θεωρίες στη Φροντίδα Υγείας

4

NUR 505 Ηγεσία και Διοίκηση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας

4

NUR XXX Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR XXX Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (1ο εξάμηνο)

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 506 Προηγμένη Πληροφορική στη Φροντίδα Υγείας

3

NUR 507 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας Ι

3

NUR 508 Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική

3

NUR 547 Κωδικοποίηση με βάση το σύστημα DRG

3

 

2ο Εξάμηνο - Κοινός κορμός

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 510 Προηγμένα Θέματα Παθοφυσιολογίας

6

NUR 511 Κλινική Αξιολόγηση και Διαγνωστικές Δοκιμασίες

6

NUR 512 Προηγμένη Κλινική Φαρμακολογία

5

NUR 513 Προηγμένη Βιοστατιστική

7

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (2ο εξάμηνο)

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 506 Προηγμένη Πληροφορική στη Φροντίδα Υγείας

3

NUR 507 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας Ι

3

NUR 516 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας ΙΙ

3

NUR 528 Τεχνικές Συγγραγής & Παρουσίασης Επιστημονικής Εργασίας

3

 

3ο Εξάμηνο

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 517 Προηγμένη Εντατική Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας

7

NUR 518 Διαρκής Κλινική Αξιολόγηση και Λήψη Θεραπευτικών Αποφάσεων

3

NUR 519 Επεμβατικές και μη Επεμβατικές Θεραπευτικές Διαδικασίες

3

NUR 520 Επείγουσα Νοσηλεία

3

NUR 521 Εντατική Φροντίδα Τραυματιών και Εγκαυματιών

3

NUR 570 Κλινική Άσκηση Ι (Εντατική)

5

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (3ο εξάμηνο)

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 525 Προηγμένη Εντατική Φροντίδα Νεογνών και Παιδιών

3

NUR 532 Νοσηλευτική Φροντίδα των Ψυχοκοινωνικών & Πνευματικών Αναγκών

3

NUR 542 Εφαρμοσμένη Επιδημιολογία

3

NUR 526 Προηγμένη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

3

NUR 546 Επικοινωνία με τους σοβαρά ασθενεις

3

 

4ο Εξάμηνο

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 571 Κλινική Άσκηση ΙΙ (Εντατική)

5

NUR 580 Διατριβή Μάστερ Εντατική

25

Σύνολο

30

 

Κατεύθυνση Καρδιολογικής Νοσηλείας

1o Εξάμηνο - Κοινός κορμός

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 501 Προηγμένη Κλινική Πρακτική: Εξελίξεις και Ερευνητικά Δεδομένα

5

NUR 502 Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Έρευνα Φροντίδας Υγείας

7

NUR 503 Ενδυνάμωση και Επικοινωνία στη Φροντίδα Υγείας

4

NUR 504 Φιλοσοφική Διερεύνηση και Θεωρίες στη Φροντίδα Υγείας

4

NUR 505 Ηγεσία και Διοίκηση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας

4

NUR XXX Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR XXX Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (1ο εξάμηνο)

NUR 506 Προηγμένη Πληροφορική στη Φροντίδα Υγείας

3

NUR 507 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας Ι

3

NUR 508 Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική

3

NUR 547 Κωδικοποίηση με βάση το σύστημα DRG

3

 

2ο Εξάμηνο - Κοινός κορμός

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 510 Προηγμένα Θέματα Παθοφυσιολογίας

6

NUR 511 Κλινική Αξιολόγηση και Διαγνωστικές Δοκιμασίες

6

NUR 512 Προηγμένη Κλινική Φαρμακολογία

5

NUR 513 Προηγμένη Βιοστατιστική

7

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (2ο εξάμηνο)

NUR 506 Προηγμένη Πληροφορική στη Φροντίδα Υγείας

3

NUR 507 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας Ι

3

NUR 516 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας ΙΙ

3

NUR 528 Τεχνικές Συγγραγής & Παρουσίασης Επιστημονικής Εργασίας

3

 

3ο Εξάμηνο

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 517 Προηγμένη Εντατική Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας

7

NUR 518 Διαρκής Κλινική Αξιολόγηση και Λήψη Θεραπευτικών Αποφάσεων

3

NUR 519 Επεμβατικές και μη Επεμβατικές Θεραπευτικές Διαδικασίες

3

NUR 522 Οξεία & Υποξεία Καρδιολογική Φροντίδα & Αποκατάσταση

3

NUR 523 Καρδιοθωρακοχειρουργική Νοσηλευτική

3

NUR 572 Κλινική Άσκηση Ι (Καρδιολογική)

5

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (3ο εξάμηνο)

NUR 525 Προηγμένη Εντατική Φροντίδα Νεογνών και Παιδιών

3

NUR 532 Νοσηλευτική Φροντίδα των Ψυχοκοινωνικών & Πνευματικών Αναγκών

3

NUR 542 Εφαρμοσμένη Επιδημιολογία

3

NUR 526 Προηγμένη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

3

NUR 546 Επικοινωνία με τους σοβαρά ασθενεις

3

 

4ο Εξάμηνο

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 573 Κλινική Άσκηση ΙΙ (Καρδιολογική)

5

NUR 581 Διατριβή Μάστερ Καρδιολογική

25

Σύνολο

30

 

Κατεύθυνση Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

1o Εξάμηνο - Κοινός κορμός

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 501 Προηγμένη Κλινική Πρακτική: Εξελίξεις και Ερευνητικά Δεδομένα

5

NUR 502 Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Έρευνα Φροντίδας Υγείας

7

NUR 503 Ενδυνάμωση και Επικοινωνία στη Φροντίδα Υγείας

4

NUR 504 Φιλοσοφική Διερεύνηση και Θεωρίες στη Φροντίδα Υγείας

4

NUR 505 Ηγεσία και Διοίκηση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας

4

NUR XXX Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR XXX Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (1ο εξάμηνο)

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 506 Προηγμένη Πληροφορική στη Φροντίδα Υγείας

3

NUR 507 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας Ι

3

NUR 508 Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική

3

NUR 547 Κωδικοποίηση με βάση το σύστημα DRG

3

 

2ο Εξάμηνο - Κοινός κορμός

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 510 Προηγμένα Θέματα Παθοφυσιολογίας

6

NUR 511 Κλινική Αξιολόγηση και Διαγνωστικές Δοκιμασίες

6

NUR 512 Προηγμένη Κλινική Φαρμακολογία

5

NUR 513 Προηγμένη Βιοστατιστική

7

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (2ο εξάμηνο)

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 506 Προηγμένη Πληροφορική στη Φροντίδα Υγείας

3

NUR 507 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας Ι

3

NUR 516 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας ΙΙ

3

NUR 528 Τεχνικές Συγγραγής & Παρουσίασης Επιστημονικής Εργασίας

3

 

3ο Εξάμηνο

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 529 Νοσηλευτική Φροντίδα Οξέων & Χρόνιων Ψυχικών Νοσημάτων

7

NUR 530 Νοσηλευτική Φροντίδα Διαταραχών Ψυχικής Υγείας στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα

7

NUR 531 Θεωρίες Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας

5

NUR 574 Κλινική Άσκηση Ι (Ψυχική)

5

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (3ο εξάμηνο)

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 536 Χρήση Ουσιών και ο Ρόλος του Νοσηλευτή

3

NUR 542 Εφαρμοσμένη Επιδημιολογία

3

NUR 546 Επικοινωνία με τους σοβαρά ασθενεις

3

 

4ο Εξάμηνο

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 575 Κλινική Άσκηση ΙΙ (Ψυχική)

5

NUR 582 Διατριβή Μάστερ Ψυχική

25

Σύνολο

30

 

Κατεύθυνση Κοινοτικής Νοσηλευτικής

1o Εξάμηνο - Κοινός κορμός

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 501 Προηγμένη Κλινική Πρακτική: Εξελίξεις και Ερευνητικά Δεδομένα

5

NUR 502 Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Έρευνα Φροντίδας Υγείας

7

NUR 503 Ενδυνάμωση και Επικοινωνία στη Φροντίδα Υγείας

4

NUR 504 Φιλοσοφική Διερεύνηση και Θεωρίες στη Φροντίδα Υγείας

4

NUR 505 Ηγεσία και Διοίκηση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας

4

NUR XXX Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR XXX Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (1ο εξάμηνο)

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 506 Προηγμένη Πληροφορική στη Φροντίδα Υγείας

3

NUR 507 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας Ι

3

NUR 508 Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική

3

NUR 547 Κωδικοποίηση με βάση το σύστημα DRG

3

 

2ο Εξάμηνο - Κοινός κορμός

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 510 Προηγμένα Θέματα Παθοφυσιολογίας

6

NUR 511 Κλινική Αξιολόγηση και Διαγνωστικές Δοκιμασίες

6

NUR 512 Προηγμένη Κλινική Φαρμακολογία

5

NUR 513 Προηγμένη Βιοστατιστική

7

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (2ο εξάμηνο)

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 506 Προηγμένη Πληροφορική στη Φροντίδα Υγείας

3

NUR 507 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας Ι

3

NUR 516 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας ΙΙ

3

NUR 528 Τεχνικές Συγγραγής & Παρουσίασης Επιστημονικής Εργασίας

3

 

3ο Εξάμηνο

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 539 Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα

7

NUR 540 Αγωγή και Προαγωγή Υγείας

6

NUR 541 Διαπολιτισμική Νοσηλευτ. στην Κοινότητα

6

NUR 576 Κλινική Άσκηση Ι (Κοινοτική)

5

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (3ο εξάμηνο)

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 532 Νοσηλευτική Φροντίδα των Ψυχοκοινωνικών & Πνευματικών Αναγκών

3

NUR 542 Εφαρμοσμένη Επιδημιολογία

3

NUR 546 Επικοινωνία με τους σοβαρά ασθενεις

3

 

4ο Εξάμηνο

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 577 Κλινική Άσκηση ΙΙ (Κοινοτική)

5

NUR 583 Διατριβή Μάστερ Κοινοτική

25

Σύνολο

30

 

Κατεύθυνση Ογκολογικής Νοσηλευτικής

1o Εξάμηνο - Κοινός κορμός

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 501 Προηγμένη Κλινική Πρακτική: Εξελίξεις και Ερευνητικά Δεδομένα

5

NUR 502 Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Έρευνα Φροντίδας Υγείας

7

NUR 503 Ενδυνάμωση και Επικοινωνία στη Φροντίδα Υγείας

4

NUR 504 Φιλοσοφική Διερεύνηση και Θεωρίες στη Φροντίδα Υγείας

4

NUR 505 Ηγεσία και Διοίκηση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας

4

NUR XXX Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR XXX Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (1ο εξάμηνο)

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 506 Προηγμένη Πληροφορική στη Φροντίδα Υγείας

3

NUR 507 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας Ι

3

NUR 508 Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική

3

NUR 547 Κωδικοποίηση με βάση το σύστημα DRG

3

 

2ο Εξάμηνο - Κοινός κορμός

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 510 Προηγμένα Θέματα Παθοφυσιολογίας

6

NUR 511 Κλινική Αξιολόγηση και Διαγνωστικές Δοκιμασίες

6

NUR 512 Προηγμένη Κλινική Φαρμακολογία

5

NUR 513 Προηγμένη Βιοστατιστική

7

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (2ο εξάμηνο)

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 506 Προηγμένη Πληροφορική στη Φροντίδα Υγείας

3

NUR 507 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας Ι

3

NUR 516 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας ΙΙ

3

NUR 528 Τεχνικές Συγγραγής & Παρουσίασης Επιστημονικής Εργασίας

3

 

3ο Εξάμηνο

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 543 Συστήματα Παροχής Ογκολογικής Φροντίδας

6

NUR 544 Προηγμένη Ογκολογική Νοσηλευτική

7

NUR 545 Προηγμένη Κλινική Διαχείριση στη Νοσηλευ

6

NUR 578 Κλινική Άσκηση Ι (Ογκολογική)

5

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (3ο εξάμηνο)

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 532 Νοσηλευτική Φροντίδα των Ψυχοκοινωνικών & Πνευματικών Αναγκών

3

NUR 542 Εφαρμοσμένη Επιδημιολογία

3

NUR 546 Επικοινωνία με τους σοβαρά ασθενεις

3

 

4ο Εξάμηνο

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 579 Κλινική Άσκηση ΙΙ (Ογκολογική)

5

NUR 584 Διατριβή Μάστερ Ογκολογική

25

Σύνολο

30

 

Κατεύθυνση Εντατικής Νοσηλείας

1o Εξάμηνο - Κοινός κορμός

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 501 Προηγμένη Κλινική Πρακτική: Εξελίξεις και Ερευνητικά Δεδομένα

5

NUR 502 Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Έρευνα Φροντίδας Υγείας

7

NUR 503 Ενδυνάμωση και Επικοινωνία στη Φροντίδα Υγείας

4

NUR 504 Φιλοσοφική Διερεύνηση και Θεωρίες στη Φροντίδα Υγείας

4

NUR 505 Ηγεσία και Διοίκηση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας

4

NUR XXX Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR XXX Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (1ο εξάμηνο)

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 506 Προηγμένη Πληροφορική στη Φροντίδα Υγείας

3

NUR 507 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας Ι

3

NUR 508 Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική

3

NUR 547 Κωδικοποίηση με βάση το σύστημα DRG

3

 

2ο Εξάμηνο - Κοινός κορμός

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 510 Προηγμένα Θέματα Παθοφυσιολογίας

6

NUR 511 Κλινική Αξιολόγηση και Διαγνωστικές Δοκιμασίες

6

NUR 512 Προηγμένη Κλινική Φαρμακολογία

5

NUR 513 Προηγμένη Βιοστατιστική

7

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (2ο εξάμηνο)

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 506 Προηγμένη Πληροφορική στη Φροντίδα Υγείας

3

NUR 507 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας Ι

3

NUR 516 Ερευνητικές Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας ΙΙ

3

NUR 528 Τεχνικές Συγγραγής & Παρουσίασης Επιστημονικής Εργασίας

3

 

3ο Εξάμηνο

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 517 Προηγμένη Εντατική Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας

7

NUR 518 Διαρκής Κλινική Αξιολόγηση και Λήψη Θεραπευτικών Αποφάσεων

3

NUR 519 Επεμβατικές και μη Επεμβατικές Θεραπευτικές Διαδικασίες

3

NUR 520 Επείγουσα Νοσηλεία

3

NUR 521 Εντατική Φροντίδα Τραυματιών και Εγκαυματιών

3

NUR 570 Κλινική Άσκηση Ι (Εντατική)

5

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

NUR 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

3

Σύνολο

30

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (3ο εξάμηνο)

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 525 Προηγμένη Εντατική Φροντίδα Νεογνών και Παιδιών

3

NUR 532 Νοσηλευτική Φροντίδα των Ψυχοκοινωνικών & Πνευματικών Αναγκών

3

NUR 542 Εφαρμοσμένη Επιδημιολογία

3

NUR 526 Προηγμένη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

3

NUR 546 Επικοινωνία με τους σοβαρά ασθενεις

3

 

4ο Εξάμηνο

Κωδικός και τίτλος

ECTS

NUR 571 Κλινική Άσκηση ΙΙ (Εντατική)

5

NUR 580 Διατριβή Μάστερ Εντατική

25

Σύνολο

30

 

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος