Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστημης Τροφίμων

Δομή και Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος παρέχει μια γενική υποδομή στις θετικές επιστήμες (Γενική και Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά, Στατιστική), βασική εκπαίδευση στις βιο-γεωπονικές επιστήμες (Ανατομία και Φυσιολογία φυτών και ζώων, Συστηματική Βοτανική, Γενετική, Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Μικροβιολογία, Εδαφολογία, Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος) και, τέλος, εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

 • Επιστήμη και Τεχνολογία Φυτικής Παραγωγής
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

Το Τμήμα επιδιώκει την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κατευθύνσεων. Η επιλογή κατεύθυνσης από μέρους των φοιτητών γίνεται κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, δηλαδή πριν την έναρξη των σπουδών τους στο πανεπιστήμιο. Ωστόσο υπάρχουν πολλά κοινά μαθήματα καταρτίζοντας τον μελλοντικό επαγγελματία γεωπόνο σε διαφορετικά αντικείμενα.

Η γενική και βασική εκπαίδευση, την οποία παρακολουθούν από κοινού όλοι οι φοιτητές του Τμήματος, παρέχεται κυρίως κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και εισαγωγικά μαθήματα στις τρεις κατευθύνσεις. Στόχος είναι όπως μέχρι το τέλος του τρίτου εξαμήνου, οι φοιτητές αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στους μελλοντικούς επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς τους στόχους. Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές και των τριών κατευθύνσεων, παράλληλα με τα μαθήματα της ειδικότητάς τους, παρακολουθούν μαθήματα Οικονομικών και Διαχείρισης. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνουν την κατάρτισή τους με την εκπόνηση πτυχιακής διατριβής σε ένα από τα αντικείμενα της ειδικότητάς τους, υπό την επίβλεψη καθηγητών του Τμήματος.

Για την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, και Επιστήμης Τροφίμων, απαιτείται η συμπλήρωση 242 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ), στα πλαίσια του συστήματος ECTS.

Οι απαιτήσεις για απόκτηση πτυχίου συνοψίζονται ως ακολούθως:

Α. Κοινά μαθήματα (κυρίως τα τρία πρώτα εξάμηνα)

 • Γενική υποδομή στις Φυσικές Επιστήμες: 27 ΕΠΜ
 • Βασική εκπαίδευση στις Βιο-γεωπονικές Επιστήμες: 62 ΕΠΜ
 • Ξένη γλώσσα: 8 ΕΠΜ

Β. Μαθήματα ειδικότητας (από 4ο μέχρι 8ο εξάμηνο)

 • Εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση: 96-102 ΕΠΜ*
 • Μαθήματα Οικονομικών και Διαχείρισης: 10 ΕΠΜ
 • Μαθήματα επιλογής: 18-24 ΕΠΜ*
 • Πρακτική εξάσκηση (καλοκαίρι μεταξύ 3ου και 4ου έτους): 5 ΕΠΜ
 • Πτυχιακή διατριβή (4ο έτος): 10 ΕΠΜ

*Υπάρχουν οριακές διαφορές ανάμεσα στις κατευθύνσεις

Μαθήματα Εξαμήνων

*Προαπαιτούμενο μάθημα

Μαθήματα Κοινού Κορμού (1ο, 2ο & 3ο Εξάμηνο)*

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 100 Γενική και Ανόργανη Χημεία

6

ABF 104 Βιοχημεία

6

ABF 101 Οργανική Χημεία

6

ABF 105 Μικροβιολογία

6

ABF 102 Μαθηματικά

4

ABF 106 Στατιστική / Βιομετρία

4

ABF 103 Φυσική

5

ABF 107 Συστηματική Βοτανική

5

ABF 110 Μορφολογία & Ανατομία Φυτών

5

ABF 150 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

5

LCE 101 Αγγλικά για Γεωπονικές Σπουδές, Βιοτεχνολογία και Επιστήμη Τροφίμων Ι

4

LCE 102 Αγγλικά για Γεωπονικές Σπουδές, Βιοτεχνολογία και Επιστήμη Τροφίμων ΙΙ

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

3ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

ABF 210 Γενετική

5

ABF 211 Φυσιολογία Φυτών (*ABF 110)

6

ABF 212 Αρχές Φυτικής Παραγωγής

5

ABF 220 Εισαγωγή στις Γεωτεχνικές Επιστήμες

3

ABF 230 Βιολογία Ζώων

6

ABF 200 Οικολογία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας

5

Σύνολο

30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Μαθήματα 4ου  – 8ου Εξαμήνου)

 

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

ABF 213 Εδαφολογία & Λιπασματολογία

5

ABF 214 Δενδροκομία (*ABF 212)

6

ABF 215 Γεωργική Ζωολογία & Νηματωδολογία

5

ABF 216 Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

5

ABF 218 Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας/Χορτοδοτικά Φυτά

5

ABF 219 Γεωργική Μετεωρολογία

4

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 310 Φυτοπαθολογία

6

ABF 312 Γεωργική Υδραυλική - Αρδεύσεις

5

ABF 311 Λαχανοκομία (*ABF 212)

5

ABF 315 Αμπελουργία

4

ABF 313 Φυτωριακή Παραγωγή & Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού

4

ABF 318 Ασθένειες Καλλιεργούμενων Φυτών (*ABF 310)

6

ABF 314 Γενετική Βελτίωση Φυτών (*ABF 210)

5

ABF 319 Τεχνολογία Θερμοκηπίων & Υδροπονία

5

ABF 317 Εντομολογία - Ακαρεολογία

6

ABF 320 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση Εντόμων & Ακάρεων (*ABF 317)

5

ABF 330 Φυσιολογία Θρέψης και Διατροφή Αγροτικών Ζώων

5

ABF 336 Γενετική Βελτίωση Ζώων (*ABF 210)

4

Σύνολο

31

Σύνολο

29

ABF 390 Πρακτική Άσκηση (θερινή) 5 ECTS

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 411 Ζιζανιολογία

5

ABF 414 Γεωργικά Μηχανήματα &Κτηνοτροφικός Εξοπλισμός

5

ABF 412 Γεωργική Φαρμακολογία

6

ABF 415 Μετασυλλεκ τική Φυσιολογία και Τεχ νολογία (*ABF 211)

4

ABF 413 Aειφορική Γεωργία/Κτηνοτροφία

4

ABF 470  Αρχές Οικονομικών και Διαχείρισης

4

ABF 416 Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου

5

ABF 471 Αγροτική Οικονομική  και Πολιτική

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (βλ. πίνακα)*

5

ABF 490 Πτυχιακή Διατριβή

10

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής**

6

 

 

Σύνολο

31

Σύνολο

29

*Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής : Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

Μάθημα

ECTS

ABF 252 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (*ABF 150)

5

ABF 332  Μελισσοκομία και Τεχ νολογία Μέλιτος

5

ABF 417  Νομευτικά, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

5

** Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να επιλεγούν μαθήματα από τις δυο άλλες κατευθύνσεις του Τμήματος, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν δηλωθεί ως «Ελεύθερης Επιλογής» από άλλα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(Μαθήματα 4ου  – 8ου   Εξαμήνου)

 

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

ABF 216 Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

5

ABF 219 Γεωργική Μετεωρολογία

4

ABF 250 Συσκευασία Τροφίμων

5

ABF 251 Επεξεργασία & Μηχανική Τροφίμων (*ABF 150)

5

ABF 253 Χημεία Τροφίμων

5

ABF 356 Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων

5

Σύνολο

29

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 252 Ποιότητα & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (*ABF 150)

5

ABF 315 Αμπελουργία

4

ABF 351 Βιοτεχνολογία Τροφίμων

6

ABF 333 Τεχνολογία Ζωοτροφών

4

ABF 352 Διατροφή του Ανθρώπου και Υγεία

4

ABF 334 Γαλακτοπαραγωγή & Κρεοπαραγωγή (*ABF 230)

5

ABF 354 Φυσικοχημική Ανάλυση Τροφίμων

5

ABF 350 Οινολογία

5

ABF 355 Μικροβιολογία Τροφίμων (*AFB 105)

6

ABF 353 Επιστήμη & Τεχνολογία Γάλακτος

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής **

4

ABF 358 Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ABF 390 Πρακτική Άσκηση (θερινή)  5 ECTS

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 335 Ζωονόσοι και Διατροφικές Κρίσεις

5

ABF 415 Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία (*ABF 211)

4

ABF 431 Κρεοπαραγωγή & Ωοπαραγωγή (Μονογαστρικά) (*ABF 230)

5

ABF 454 Διαχείριση Αγροβιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

6

ABF 450 Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης

6

ABF 470  Αρχές Οικονομικών και Διαχείρισης

4

ABF 457 Λειτουργικότητα Τροφίμων

4

ABF 471 Αγροτική Οικονομική και Πολιτική

6

ABF 459 Επιστήμη & Τεχνολογία Τυροκομικών Προιόντων (*ABF 353)

6

ABF 490 Πτυχιακή Διατριβή

10

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (βλ. πίνακα)*

5

 

 

Σύνολο

31

Σύνολο

30

*Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

Μάθημα

ECTS

ABF 332 Μελισσοκομία & Τεχνολογία Μέλιτος

5

ABF 417 Νομευτικά, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

5

** Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να επιλεγούν μαθήματα από τις δυο άλλες κατευθύνσεις του Τμήματος, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν δηλωθεί ως «Ελεύθερης Επιλογής» από άλλα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ

(Μαθήματα 4ου – 8ου  Εξαμήνου)

 

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

ABF 215 Γεωργική Ζωολογία & Νηματωδολογία

5

ABF 216  Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

5

ABF 218 Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας/Χορτοδοτικά Φυτά

5

ABF 219  Γεωργική Μετεωρολογία

4

ABF 253 Χημεία Τροφίμων

5

ABF 356 Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων

5

Σύνολο

29

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 252  Ποιότητα & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (*ABF 150)

5

ABF 333 Τεχνολογία Ζωοτροφών

4

ABF 330 Φυσιολογία Θρέψης και Διατροφή Αγροτικών Ζώων

5

ABF 334 Γαλακτοπαραγωγή & Κρεοπαραγωγή (Μηρυκαστικά) (*ABF 230)

5

ABF 352 Διατροφή του Ανθρώπου και Υγεία

4

ABF 336  Γενετική Βελτίωση Ζώων (*ABF 210)

4

ABF 355 Μικροβιολογία Τροφίμων (*ABF 105)

6

ABF 353 Επιστήμη & Τεχνολογία Γάλακτος

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (βλ. πίνακα)*

5

ABF 358 Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (βλ. πίνακα)**

5

ABF 251 Επεξεργασία & Μηχανική Τροφίμων (*ABF 150)

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ABF 390 Πρακτική Άσκηση  (θερινή)  5 ECTS

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 335 Ζωονόσοι και Διατροφικές Κρίσεις

5

ABF 414 Γεωργικά Μηχανήματα & Κτηνοτροφικός Εξοπλισμός

5

ABF 413 Αειφορική Γεωργία/Κτηνοτροφία

4

ABF 454 Διαχείρηση Αγροβιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

6

ABF 417 Νομευτικά, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

5

ABF 470  Αρχές Οικονομικών και Διαχείρισης

4

ABF 431 Κρεοπαραγωγή & Ωοπαραγωγή (*ABF 230)

5

ABF 471 Αγροτική Οικονομική και Πολιτική

6

ABF 459 Επιστήμη & Τεχνολογία Τυροκομικών Προϊόντων (*ABF 353)

6

ABF 490 Πτυχιακή Διατριβή

10

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (βλ. πίνακα)*

5

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

31

ατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

Μάθημα

ECTS

ABF 332 Μελισσοκομία & Τεχνολογία Μέλιτος

5

ABF 435 Ασθένειες Αγροτικών Ζώων

5

** Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να επιλεγούν μαθήματα από τις δυο άλλες κατευθύνσεις του Τμήματος, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν δηλωθεί ως «Ελεύθερης Επιλογής» από άλλα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου.

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΣΙΟ 14 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Βιολογία 
 3. Μαθηματικά 
 • Φυσική ή
 • Χημεία ή
 • Πληροφορική ή
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) 

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος