Υποβολή ιδιωτικού διαμερίσματος στον κατάλογο

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου διατηρεί κατάλογο ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων/οικιών από ιδιώτες, στα πλαίσια της καθοδήγησης που προσφέρει στους φοιτητές για εξεύρεση στέγασης. Ο κατάλογος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και είναι διαθέσιμος σε έντυπη μορφή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.

Γίνονται δεκτές προτάσεις για καταχώρηση διαμερισμάτων/οικιών που βρίσκονται κατά προτίμηση στο κέντρο της πόλης. Γίνονται επίσης δεκτές προτάσεις για καταχώρηση διαμερισμάτων και για άλλες περιοχές εντός της μείζονος Λεμεσού.

Τα διαμερίσματα/οικίες πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να προσφέρονται για ενοικίαση σε ετήσια βάση. Η συμφωνία ενοικίασης θα γίνεται μεταξύ του ιδιοκτήτη και του φοιτητή και ο ρόλος της ΥΣΦΜ είναι υποβοηθητικός.  Η ΥΣΦΜ ενδέχεται να ζητήσει όπως αρμόδιοι Λειτουργοί της επισκεφθούν το ενοικιαζόμενο διαμέρισμα/οικία προτού καταχωρηθεί στον Κατάλογο ή και διατηρεί το δικαίωμα να μην καταχωρήσει την αίτηση εάν δεν ικανοποιεί την ΥΣΦΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα (εδώ) και να την υποβάλουν αφού καταβάλουν το ποσό των €10 για κάθε μήνα καταχώρησης της δημοσίευσης. Η κατάθεση του ποσού γίνεται μόνο στον λογαριασμό που αναφέρεται πιο κάτω, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας. Απαραίτητα να αναφέρεται στην κατάθεση το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, ο αριθμός ταυτότητας του, καθώς επίσης να αναγράφεται «Πληρωμή για καταχώρηση διαμερίσματος».  Παράλληλα με την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας θα πρέπει να αποστέλλεται και η απόδειξη κατάθεσης στο email housing@cut.ac.cy ή στο fax. 25 002684.  Φόρμες που δεν θα συνοδεύονται με απόδειξη κατάθεσης δε θα λαμβάνονται υπόψη και δε θα καταχωρούνται στον κατάλογο.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τράπεζα:  Ελληνική Τράπεζα

Διεύθυνση Τράπεζας:  Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός

Τηλ.:  25-856000

Αριθμός Λογαριασμού:  241-12-G46384-01

IBAN Code:  CY15 0050 0241 0002 4112 G463 8401

Swift Code:  HEBACY2N

Ένα μήνα μετά την καταχώρηση η δημοσίευση θα αποσύρεται αυτόματα από τον κατάλογο, εκτός και εάν ανανεωθεί από τον ενδιαφερόμενο με νέα κατάθεση ή πληρωμή ανάλογου ποσού. Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το επιθυμούν θα μπορούν να προπληρώσουν καταχώρηση για περίοδο μέχρι και 3 μήνες. Όλα τα έσοδα από τις καταχωρήσεις διατίθενται στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του ΤΠΚ που στηρίζει φοιτητές που έχουν ανάγκη.

Η ΥΣΦΜ βρίσκεται στην οδό Αθηνών και Ξιούτα γωνία, Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός. Για περισσότερες πληροφορίες, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης τηλ. 25 002710 και kep@cut.ac.cy ή housing@cut.ac.cy

Υποβολή ιδιωτικού διαμερίσματος στον κατάλογο

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου διατηρεί κατάλογο ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων/οικιών από ιδιώτες, στα πλαίσια της καθοδήγησης που προσφέρει στους φοιτητές για εξεύρεση στέγασης. Ο κατάλογος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και είναι διαθέσιμος σε έντυπη μορφή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.

Γίνονται δεκτές προτάσεις για καταχώρηση διαμερισμάτων/οικιών που βρίσκονται κατά προτίμηση στο κέντρο της πόλης. Γίνονται επίσης δεκτές προτάσεις για καταχώρηση διαμερισμάτων και για άλλες περιοχές εντός της μείζονος Λεμεσού.

Τα διαμερίσματα/οικίες πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να προσφέρονται για ενοικίαση σε ετήσια βάση. Η συμφωνία ενοικίασης θα γίνεται μεταξύ του ιδιοκτήτη και του φοιτητή και ο ρόλος της ΥΣΦΜ είναι υποβοηθητικός.  Η ΥΣΦΜ ενδέχεται να ζητήσει όπως αρμόδιοι Λειτουργοί της επισκεφθούν το ενοικιαζόμενο διαμέρισμα/οικία προτού καταχωρηθεί στον Κατάλογο ή και διατηρεί το δικαίωμα να μην καταχωρήσει την αίτηση εάν δεν ικανοποιεί την ΥΣΦΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα (εδώ) και να την υποβάλουν αφού καταβάλουν το ποσό των €10 για κάθε μήνα καταχώρησης της δημοσίευσης. Η κατάθεση του ποσού γίνεται μόνο στον λογαριασμό που αναφέρεται πιο κάτω, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας. Απαραίτητα να αναφέρεται στην κατάθεση το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, ο αριθμός ταυτότητας του, καθώς επίσης να αναγράφεται «Πληρωμή για καταχώρηση διαμερίσματος».  Παράλληλα με την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας θα πρέπει να αποστέλλεται και η απόδειξη κατάθεσης στο email housing@cut.ac.cy ή στο fax. 25 002684.  Φόρμες που δεν θα συνοδεύονται με απόδειξη κατάθεσης δε θα λαμβάνονται υπόψη και δε θα καταχωρούνται στον κατάλογο.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τράπεζα:  Ελληνική Τράπεζα

Διεύθυνση Τράπεζας:  Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός

Τηλ.:  25-856000

Αριθμός Λογαριασμού:  241-12-G46384-01

IBAN Code:  CY15 0050 0241 0002 4112 G463 8401

Swift Code:  HEBACY2N

Ένα μήνα μετά την καταχώρηση η δημοσίευση θα αποσύρεται αυτόματα από τον κατάλογο, εκτός και εάν ανανεωθεί από τον ενδιαφερόμενο με νέα κατάθεση ή πληρωμή ανάλογου ποσού. Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το επιθυμούν θα μπορούν να προπληρώσουν καταχώρηση για περίοδο μέχρι και 3 μήνες. Όλα τα έσοδα από τις καταχωρήσεις διατίθενται στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του ΤΠΚ που στηρίζει φοιτητές που έχουν ανάγκη.

Η ΥΣΦΜ βρίσκεται στην οδό Αθηνών και Ξιούτα γωνία, Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός. Για περισσότερες πληροφορίες, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης τηλ. 25 002710 και kep@cut.ac.cy ή housing@cut.ac.cy