Διαμερίσματα του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες. Ωστόσο, έχει ενοικιάσει αριθμό κτιρίων στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στα κτίρια του Πανεπιστημίου, με διαφορετικούς τύπους διαμερισμάτων, τα οποία αξιοποιεί για τις ανάγκες στέγασης:

α) Φοιτητών πτυχίου όλων των ετών, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων (πατήστε εδώ για τα κριτήρια)

β) Νεοεισερχόμενων φοιτητών πτυχίου από Ελλάδα, μόνο για το πρώτο έτος σπουδών (μέχρι 20 κλίνες, σε επιδοτημένες τιμές, χωρίς κοινωνικοοικονομικά κριτήρια) - Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης

γ)  Ξένων φοιτητών Εράσμους, για περίοδο από 4 μήνες μέχρι και δύο εξάμηνα (μέχρι 20 κλίνες)

δ) Φοιτητών πτυχίου που εισάγονται ως υπότροφοι από Αφρική (9 κλίνες)

ε) Ξένων νεοεισερχόμενων διδακτορικών φοιτητές, μόνο για το πρώτο έτος σπουδών (μέχρι 5 κλίνες) - πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης

 

Τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος) τα διαμερίσματα αξιοποιούνται για άλλες ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Η διαμονή όλων των ενοίκων στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο διέπεται από Κανόνες. Πατήστε εδώ για τους Κανόνες

Διαμερίσματα του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες. Ωστόσο, έχει ενοικιάσει αριθμό κτιρίων στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στα κτίρια του Πανεπιστημίου, με διαφορετικούς τύπους διαμερισμάτων, τα οποία αξιοποιεί για τις ανάγκες στέγασης:

α) Φοιτητών πτυχίου όλων των ετών, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων (πατήστε εδώ για τα κριτήρια)

β) Νεοεισερχόμενων φοιτητών πτυχίου από Ελλάδα, μόνο για το πρώτο έτος σπουδών (μέχρι 20 κλίνες, σε επιδοτημένες τιμές, χωρίς κοινωνικοοικονομικά κριτήρια) - Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης

γ)  Ξένων φοιτητών Εράσμους, για περίοδο από 4 μήνες μέχρι και δύο εξάμηνα (μέχρι 20 κλίνες)

δ) Φοιτητών πτυχίου που εισάγονται ως υπότροφοι από Αφρική (9 κλίνες)

ε) Ξένων νεοεισερχόμενων διδακτορικών φοιτητές, μόνο για το πρώτο έτος σπουδών (μέχρι 5 κλίνες) - πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης

 

Τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος) τα διαμερίσματα αξιοποιούνται για άλλες ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Η διαμονή όλων των ενοίκων στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο διέπεται από Κανόνες. Πατήστε εδώ για τους Κανόνες