Περιγραφές Μαθημάτων

Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

MGT 321 Διοίκηση της Καινοτομίας

Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

MGT 322 Αρχές νέων επιχειρηματικών μοντέλων

Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

MGT 323 Αρχές δημιουργίας νέων επιχειρήσεων

Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

MGT 324 Χρηματοοικονομικά και Επιχειρηματικότητα

Κατεύθυνση Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

MGT 331 Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον

Κατεύθυνση Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

MGT 332 Ενεργειακή Νομοθεσία

Κατεύθυνση Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

MGT 333 Οικονομικά Ενεργειακών Πόρων

Κατεύθυνση Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

MGT 334 Μάρκετινγκ Ενεργειακών Πόρων

Μαθήματα Πρακτικής Άσκησης και Διπλωματικής Μελέτης

MGT 391 Διπλωματική Μελέτη (12 ΕΠΜ)

Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

MGT 425 Αρχές Ανάπτυξης Νεοσύστατων και Μικρομεσαίων Εταιρειών

Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

MGT 427 Διεθνής Επιχειρηματικότητα

Κατεύθυνση Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

MGT 435 Μεταφορά και Διανομή Ενεργειακών Πόρων

Κατεύθυνση Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

MGT 437 Ειδικά Θέματα στη Βιομηχανία Ενέργειας