Ευκαιρίες Εργοδότησης

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδικοί Επιστήμονες - Τμήμα Διοίκησης, Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Τμημα Διοικησησ Ξενοδοχειων και Τουρισμου

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) με Σύμβαση

Τρείς (3) θέσεις: Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας